Esileht » Uudis » Uudised »

Üksteist hinnates edasi

05.09.2012 | | Rubriik: Uudised

Usuteaduse instituudi ja Tartu teoloogia akadeemia liitumislepingu allkirjastamise tänujumalateenistus algas täpselt 3. septembri keskpäeval Tartu Jaani kirikus lauluga «Kiida nüüd Issandat, minu süda».

Samal ajal kanti kiriku peauksest sisse EELK ja teoloogia akadeemia lipp.
Algusliturgiat ja pihti juhatas ühendkõrgkooli rektor Ove Sander. Ta ütles: «Mõelgem pihil ka nn akadeemilistele pattudele – enese institutsiooni paremaks pidamisele, teiste kritiseerimisele ja koostöövõimetusele. Palugem, et näeksime hoopis ennast kriitilisemalt ja teisi paremas valguses. Selline hoiak sillutab tee mõttekaks koostööks.»
Jutlustas Eenok Haamer, lähtudes 2Ms 14:14: «Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige.» Inimestele näib, et nemad ise on millegi eest võidelnud, midagi korda saatnud, aga tegelikkuses võib olla vaid võimalik vaikida ja oodata lahendusi. Ta jätkas: «Korraga oli mere põhjas tee Iisraeli rahva ees ja vetest müürid kahel pool. Kui me läheme julgelt edasi Jeesusega, siis me ei kahetse.»
Orelil mängis Jaanus Torrim, armulauda jagas peapiiskop Andres Põder. Järgnes ühinemislepingu allkirjastamine; alla kirjutasid Andres Põder, Ove Sander, Eenok Haamer ja MTÜ TTA juhatuse liige Siimon Haamer.
Õpetaja Eenok Haamer ütles rõõmsalt: «TTA on välja kasvanud igatsusest rääkida rahvale, kuidas Jumal armastab meid, et rahvas mõistaks ja võiks alles jääda. Ühinemine tähendab, et ollakse valmis koos edasi minema.» See on praegu parim plaan, et teenida rahvast ja kogudusi.
Tervitusi ütlesid haridusministeeriumi esindaja Mart Laidmets, TÜ usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme, EMK teoloogilise seminari rektor Meeli Tankler, EEKBKL kõrgema usuteadusliku seminari rektor Margus Kask ja Välis-Eesti piiskopkonna esindajana Ago Ets.
Ette loeti EBSi rektori Arno Almanni ja KVÜÕA kõrgema sõjakooli ülema Mati Tikerpuu saadetud tervitused. Tänupalves oldi Eenok Haameri ja Ove Sanderiga. Lõpetuseks lauldi ühiselt «Et ärka, Vaim».
Läbirääkimised kahe kõrgkooli liitmisel on kestnud 2012. aasta algusest ja sisuline liitumine jõuab lõpule 1. juuliks 2013. Raske on olnud otsus rakendusliku kõrgkooli staatusest ja sellest, kuidas liita kahte õppekava. Koostati täiesti uus õppekava, mille kinnitas haridusministeerium.
Sisuliselt nii Tallinnas kui Tartus algab õpe teoloogiast ning vastavalt edasisele suunale lisandub süvendatult teoloogia või hingehoid.
Valikus on endiselt neli magistriõppe suunda: teoloogia, religioonipedagoogika, diakoonia ning kristlik kultuurilugu. Endiselt valmistatakse ette vaimulikke EELK-le, muidugi ka ilmaliku elu vajadusteks.
Akadeemia jätkab tegutsemist Tartus usuteaduse ins­­ti­tuu­­di osakonnana, kes­ken­dudes hingehoidjate koo­litamisele, mis on olnud seal üks olulisi õppesuundi.
1946. aastal asutatud usuteaduse instituut on Eesti vanim erakõrgkool. TTA asutati 1992. aastal rakendusliku erakõrgkoolina.
Juune Holvandus

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)