Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Üks küsimus

13.04.2016 | | Rubriik: Uudised

Usuteaduse instituut korraldab reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolitussarja «Jumala armu poolt vabastatud», mille esimene loengupäev on kolmapäev, 20. aprill.
Eesti Kirik uuris koolituse lektorilt, UI süstemaatilise teoloogia dotsendilt ja Tartu ülikooli süstemaatilise usuteaduse teadurilt Thomas-Andreas Põderilt, millised eesmärgid on püstitatud nimetatud koolitussarjale.

P6der_Jaanis 2G_1271Thomas-Andreas Põder:
Reformatsiooni 500. aastapäevale on EELK Usuteaduse Instituut pühendanud tõepoolest aastail 2016–2017 toimuva koolituspäevade sarja «Jumala armu poolt vabastatud». Selle sihtrühm on avar: põnevat võiks see kindlasti pakkuda vaimulikele ja teistele koguduste kaastöölistele, samuti teoloogia ja seonduvate erialade üliõpilastele, aga ka kõigile teistele asjahuvilistele kiriklikust kuuluvusest või selle puudumisest sõltumata. Võimalik on osaleda ka üksnes ühel päeval või valitud päevadel.
Eesmärke on meil kolm. Esiteks, mõista sügavamalt luterliku reformatsiooni vaimsust. Teiseks, näha selgemini reformatsiooni usukäsituse põhiliste raskuspunktide suurt ja mitmesugust kujundavat mõju nii inimeste isiklikule kui ühisele elule, kultuurile tervikuna. Kolmandaks, arutleda selle üle, mida ikkagi tähendab ja peaks tähendama kristlaseks ja kirikuks olemine tänapäeval.
Tuleval nädalal toimuval esimesel koolituspäeval keskendume usupuhastusliku teoloogia põhijoonte avamisele tänases elukontekstis; sellele, milline on luterlik arusaam pühakirjast; sellele, milline on kiriku ja avaliku ruumi vahekord, s.t küsimustele, mis on ikkagi kirik ja milline on ikkagi kristlik elulaad või -stiil. Põgusamat puudutamist leiavad neis seostes ka näiteks hariduse ja sageli vastuolulisena tajutud soolise õigluse küsimused.
Lisaväärtuseks on asjaolu, et koolitussarjas kasutatavate alusmaterjalide tõttu on võimalik põnev kogemus luterlastest ja luterlikest kirikutest kui üleilmsest osaduskonnast.
Käesoleval nädalal on võimalik veel koolitusele registreeruda, kas elektrooniliselt usuteaduse instituudi kodulehel või Kerstin Kase vahendusel (kerstin.kask@eelk.ee, tel 553 0399).

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)