Esileht » Arvamused » Arvamus »

Üks küsimus

23.02.2011 | | Rubriik: Arvamus

 Kuidas tagatakse uues põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas seisvat nõudmist, et gümnaasiumilõpetaja peab käituma eetiliselt ning kõlbluspõhimõtteid järgivalt? Milline roll võiks siin olla äsja õppekavas valikkursusena koha leidnud usundiõpetusel?  

Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister:
Uues õppekavas on püsiväärtustel palju suurem rõhk kui seni. Sisuliselt rõhutatakse eetilisi tõekspidamisi ja ühiskondlikke kokkuleppeid, nagu näiteks isamaaliste väärtuste kandmine, kogu õppekava läbivate teemadena, aga ka ainekavades eraldi. Usun, et usundiõpetusel on püsiväärtuste kujunemisel ja nende vajalikkuse selgitamisel oluline roll.
Usundiõpetus on sellest sügisest alates üks neist õppeainetest, mis peab leiduma kõigi gümnaasiumide õppekavades – s.t ta on õpilastele vabatahtlik, aga koolile kohustuslik. Loodan, et õppeaine kogub populaarsust selliselt, et ka enamik õpilasi seda õppima asub. Nagu öeldud – kõigil on selleks õigus!

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)