Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Üks küsimus

11.01.2006 | | Rubriik: Uudised

Olete ajutiselt määratud UI rektori kohusetäitjaks. Missugused on teie ülesanded?

Randar Tasmuth:

Usuteaduse Instituudi põhikirja § 30 loetleb erakorralisi olukordi, mille puhul rektorit asendab usuteaduskonna dekaan. Seega on minu ajutine vastutus kuni rektori valimisteni ameti juurde kuuluv ja automaatne. Täpsustuseks lisan, et põhikohaliselt olen Uue Testamendi ja kreeka keele õppetooli dotsent ning usuteaduskonna dekaan.

See ajutine staatus lisaks minu põhitööle ja rektori kui ühe põhikohaga inimese puudumine määravad ette selle, mida kujunenud olukorras teha tuleb ja teha saab. Rektori kohusetäitja esmane töö on püüda tagada igapäevase töö toimimine põhiliste ülesannete täitmisel. Teiseks on vaja lahendada jooksvalt üles kerkivad suuremad küsimused. Kolmandaks tuleb toetada kolleege igapäevases töös ja jälgida varem fikseeritud eesmärkide ning formuleeritud arengukava põhijoonte täitmist.

On kerge mõista, et see ajutine lisatöö pingestab äärmuseni ajakava ning mitut tööd keegi teha ei jõua. Seetõttu ei jäta ma ütlemata, et valikute tegemisel asetan prioriteediks oma põhiainete õpetamise ning usuteaduskonna kui põhilise struktuuriüksuse töö korraldamise. Rektori tavaliste töökohustuste osas jääb osa töid paratamatult oma aega ootama.

Kujunenud olukorrast tuleneb, et instituudi juhtimises toimib nüüd endisest enam kollektiivsuse printsiip. Esiteks sellepärast, et kõikides struktuuriüksustes töötavad kompetentsed ja vastutustundlikud inimesed, kes mõistavad oma tööd hästi ka pikemas perspektiivis. Teiseks sellepärast, et tänu kolleegide vastutulelikkusele aitavad nad mind ning koormust on võimalik ülesannete kasvõi ajutise uuesti jaotamise läbi delegeerida. Nii väheneb üleüldse katmata jäävate alade ja tegemata tööde hulk. Selle eest avaldan oma kolleegidele sügavat tänu ja tunnustust.

Üks kommentaar artiklile “Üks küsimus”

  1. Külaline ütleb:

    Kui usku mõõdetakse muttides – palju mutte kirikus, palju usku – siis teoloogiat hakatakse nüüd mõõtma tasmuthides

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)