Esileht » Online » Online artiklid »

Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

30.04.2013 | | Rubriik: Online artiklid

Ma meenutan Issanda tegusid,
Ma tuletan meelde su imesid muistsest ajast
ja ma uurin kõiki su töid
ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid.
Jumal, su tee on pühaduses.

Ps 77:12–14a

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis
Läkitus

Armsad kaaskristlased!
Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul!
Rahvuslike piibliseltside poolt 1946. aastal loodud Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi. Möödunud aastal levitasid piibliseltsid ligi 400 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud piibliosa. Pühakirja tervikuna saab lugeda ligemale 500 keeles ja Piibli osi saab lugeda enam kui 2000 keeles. Piibliseltsidel on käsil üle 400 piiblitõlkeprojekti. Koos kaaskristlastega üle maailma oleme Jumalale tänulikud tema Sõna eest ja palvetame, et pühakiri võiks jõuda iga rahva, iga inimeseni.
Eesti Piibliselts on Ühinenud Piibliseltside liikmena alates seltsi taastamisest 1991. aastal töötanud aktiivselt Jumala Sõna tõlkimisel, trükkimisel ja levitamisel. Tänavu tähistab Eesti Piibliselts oma alguse 200. aastapäeva.
Käesolev aasta on kuulutatud pärandiaastaks, mille juhtmõtteks on «Pärijata pole pärandit».
Piiblis on korduvalt rõhutatud pärandi tähtsust ja tuletatud meelde, et sündinud asjadest tuleb rääkida ka järeltulevatele põlvedele. Kahe sajandi pikkune tegevus ei ole mitte ainult eesõigus, vaid on ka vastutus ja kohustus tulevaste põlvede ees, et Jumala Sõna tõlkimine ja levitamine ei lõpeks. Homsesse kanduvat pärandit loome täna.
Head piibliseltsi toetajad, täna kutsume teid jälle üles toetama Piibli tõlkimist ja levitamist, jätkuvalt vajab toetust ka projekt «Hõimurahvaste aeg». Siinkohal suur aitäh paljude toetuste eest möödunud aastal! Piiblitööd toetades on emakeelse pühakirja lugejaid järgmisel aastal veelgi rohkem!

Palve
Issand, meie Jumal, me täname Sind sinu püha Sõna eest.
Issand, meie Jumal, anna meile uut indu pühakirja uurimiseks.
Issand, meie Jumal, julgusta kõiki, kellel Piibel seisab suletuna riiulil, seda avama.
Issand, meie Jumal, aita, et paljud, kes igatsevad endale pühakirja, võiksid selle saada.
Issand, meie Jumal, me palume piibliseltside pärast kogu maailmas.
Issand, meie Jumal, õnnista jätkuvalt Eesti Piibliseltsi tööd meie maa ja rahva kasuks.
Me täname Sind, et võime lugeda Piiblit oma emakeeles.
Me täname Sind kõigi eest, kes selle töö pärast palvetavad, oma aega, energiat ja raha ohverdavad.
Õnnista jätkuvalt oma Sõna levikut!

Aamen

Palume alljärgnev läkitus pühapäeval, 5. mail 2013 jumalateenistusel ette lugeda ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.

Tiit Salumäe, EPSi esimees  
Jaan Bärenson, 
EPSi peasekretär

Tallinn, 25. aprill 2013. a

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)