Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev tulekul

30.04.2003 | | Rubriik: Kirikuelu

Palume pühapäeval, 4. mail jumalateenistusel ette lugeda alljärgnev läkitus ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.

Issanda Sõna on õige, kõik Tema tööd on tehtud ustavuses.
Ps 33:4
Armsad kaaskristlased! Eesti Piibliseltsi juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäeva puhul, mida tähistavad kõik maailma piibliseltsid. Kogu maailma kristlaskond tänab Jumalat Tema Sõna eest ja palvetab, et pühakiri jõuaks iga rahvani, iga inimeseni.
Aasta 2003 on mitmes Euroopa riigis kuulutatud PIIBLIAASTAKS. Eesti Piibliselts tähistab tänavu oma 190. tegevusaastat. Piiblil on paljude rahvaste ajaloos olnud tähtis koht, just emakeelne Piibel pani aluse eesti kirjakeelele ja maarahva kooliharidusele.
Möödunud, 2002. aastal levitati maailmas 578,1 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud piibliosa. Pühakirja tervikuna või selle üksikuid osi oli võimalik lugeda 2303 keeles.
Kahjuks puudub paljudel inimestel veel võimalus lugeda Piiblit neile sobivas vormis. Kõik maailma piibliseltsid, sealhulgas ka Eesti Piibliselts, töötavad selleks, et Piibel oleks kättesaadav igale inimesele.
Teilgi on võimalus Eesti Piibliseltsi kaudu anda oma ohver töö toetamiseks, et Piibel jõuaks tõesti kõigini.
Palve:
Taevane Isa, me täname Sind Sinu Sõna eest, mis on valgus uude ellu Sinu Poja läbi. Me täname Sind, et saatsid Püha Vaimu, kes teeb Sinu Sõna elavaks. Ühendagu Sinu Sõna meid alati ja andku lootust lunastusele. Me täname Sind, et piibliseltsid on Sinu juhtimisel ja toel tegutsenud juba kaks sajandit.
Me palume kõigi piibliseltside pärast kogu maailmas. Me palume kõigi piibliseltside töötajate eest, kes tegutsevad selle nimel, et Sinu Sõna jõuaks igaüheni. Me palume kõigi nende eest, kes on Piiblit alati lugenud ja teevad seda ka täna. Me palume nende eest, kes esimest korda elus võivad lugeda Piiblit emakeeles. Me palume Sinult julgustust ja vahendeid, et koostöös kogudustega suudaksime anda inimestele Sinu Sõna sellises keeles ja vormis, mis on neile mõistetav ja vastuvõetav.
Me täname Sind kõigi eest, kes palvetavad selle töö pärast. Me täname Sind nende eest, kes ohverdavad selleks oma aega, energiat ja raha. Õnnista jätkuvalt oma Sõna levikut! Aamen.
Tiit Salumäe EPS-i esimees
Jaan Bärenson  EPS-i peasekretär

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)