Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Üheskoos ollakse inimeste teenistuses

11.03.2020 | | Rubriik: Kirikuelu

Alates detsembrist toimuvad Viimsi kirikus teisipäeviti katoliku missad.

Viimsi alevikus elab kaks ja pool tuhat inimest, keda vaimulikult teenivad kohalik luteri kogudus ja vabakogudus Haabneemes. Vallas on pühakodasid rohkem, needki kuuluvad luteri kirikule. Möödunud aastal pöördus katoliku piiskop Philippe Jourdan kirikuvalitsuse poole palvega pidada Viimsi kirikus regulaarselt katoliku missat. Siis ei pea inimesed nädalasiseseks teenistuseks katedraali minema. Kokkuleppele ka jõuti, meenutab Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv.
Nii koguneb kord nädalas kuni paarkümmend inimest osa saama Jumala armust ja kuulama isa Tomasz Maternat (fotol), kes räägib päris hästi eesti keelt ja teenib alates sügisest Tallinna Peeter-Pauli koguduses. Eesti Apostelliku Administratuuri kodulehelt võib lugeda, et isa Tomasz Materna on pärit Kagu-Poolast ja vanust on tal 32 aastat.
„Talle oli eeskujuks kogudusepreester ning nii ta leidis, võib öelda, et sellest eeskujust mõjutatuna, preestrikutsumuse. Nooruses võttis isa Tomasz osa koguduse noortegrupi kohtumistest ning sageli käis palverännakutel Neitsi Maar­ja pühamutes Poolas. Kõik see näitas talle enne lõpliku otsuse langetamist, kui ilus võib olla preesterlus,“ kirjutatakse kodulehel.
Õpetaja Mikk Leedjärv ütleb, et varem on kirikus peetud teenistusi õigeusklikele, aga inimeste puudusel need lõpetati. On tore, kui kirikus rohkem jumalateenistusi toimub. Ameerika Ühendriikides ja Kanadas on õpetaja sõnul üsna levinud, et jumalateenistusi peetakse teise konfessiooni pühakojas. Kõik, kes on ennast lasknud ristida Jeesuse Kristuse nimesse, on ju ühe ihu liikmed, kinnitab pühakirigi (Rm 12:5).
Rita Puidet

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)