Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tuumikkoguduste uuring Lõuna-Eestis

24.05.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Küsitluse koostasid (vasakult) õpetaja Urmas Nagel, abipraost Margit Lail ja praost Üllar Salumets. Kätlin Liimets

Võru praostkonna 11 koguduse juhtorganite liikmete ja töötegijate seas toimus veebruaris ja märtsis elektrooniline küsitlus.

Võru sinodil tegi praost Üllar Salumets küsitlusest ülevaate. Küsitlusele vastas 59 töötegijat (40% juhtorganite liikmetest), kellest vaid viis ei kuulunud juhtorganitesse. Vastanute sooline tasakaal oli peaaegu võrdne (47,5% mehed) ja enamik vastanuist olid perekonnaseisult abielus (59%) või vallalised (13,6%), vabaabielus elas 12%.
Oma panust koguduse tegevuses hinnati kümne palli skaalal kõige enam viiest pallist seitsmeni ja seda panust peeti oluliseks (86%). Kirikusse jõutakse valdavalt autoga (71%), 27% läheb jalgsi, jalgratta või kaaslase autoga. Vaid 4% märkis bussisõidu võimalust.
Arusaam, et põhiliselt liigub info interneti teel, Lõuna-Eesti koguduste tuumikliikmete seas kinnitust ei leidnud, sest 58%-le jõuab info teadetetahvli kaudu. Teisel positsioonil oli info saamine koguduste kodulehtedelt (42%). Küll on liikmeannetuste tegemine kolinud küberruumi. 70% toetab kogudust pangaülekandega, 22% sularahas ja vaid 5% annetajatel on sisse seatud püsikorraldus. Koguduste rahakasutust hindas otstarbekaks 76%. Vähem oldi rahul kinnisvara kasutamisega (59%).
Väga huvitavad olid isiklikku usuelu puudutavatele küsimustele antud vastused. Nimelt selgus, et regulaarselt palvetab tuumikkoguduse esindajatest 57% ja Piiblit loeb iga päev 25%. Kord nädalas avab pühakirja 28%, kord kuus samuti 28% ja 14% teeb seda korra aastas.
Vaimulikku kasvamist peeti oluliseks ja leiti, et kogudused saavad siinkohal oma liikmeid kõige paremini toetada jumalateenistuste, vaimulikega vestluste, vaimuliku kirjanduse jagamise ja palvuste ning piiblitundide kaudu. Kaheksa vastanut nimetas siinkohal ka pihti. Nädalasisene tegevus toimub 53% kogudustes. Ajalehte Eesti Kirik loeb vastanutest 58% ja Pereraadiot kuulab 44%.
Küsitluse eesmärgiks oli abipraost Margit Laili sõnul paremini tundma õppida tuumikkoguduse liikmeid ja nende seisukohti. Seda kinnitas ka praost Salumets, öeldes, et töötegijate hinnangud peegeldavad meie koguduste olukorda ja nende tundmaõppimine aitab leida ideesid, kuidas paremini vaimulikku tööd teha.
Kätlin Liimets

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)