Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Tuuli Raamat: iga uus kogemus on inspiratsiooni allikas

05.11.2014 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Tuuli Raamat pidas esimese jumalateenistuse Montreali Jaani kogudusele 7. septembril. Arhiiv

Pooleks aastaks Montreali Jaani koguduse õpetaja ametisse asunud Soome kiriku eestikeelse kogudusetöö pastor Tuuli Raamat (38) on rõõmus võimaluse üle teenida Kanadas elavaid rahvuskaaslasi.

Kui rahuliku südamega jätsid eestikeelse kogudusetöö Helsingis pooleks aastaks koguduse õpetaja kohusetäitja pastor Mira Salmelaineni hooleks?
Mulle on alati meeldinud väljakutsed ja sellepärast olen juba ammu mõelnud, et tahaksin proovida teenimist ka mujal kui Soomes, kuid alati on olnud mingi takistus, mis ei ole lubanud seda mõtet teoks teha. Samuti olen suhteliselt kriitiline ega ole olnud valmis niisama jätma oma eestikeelset kogudusetööd. Olen pidanud oluliseks, et kogudus tegutseks edasi sama tugevalt.
Olen selle pärast palju palvetanud ja soovinud, et Jumal saadaks kellegi, kes hoiaks kogudust suure armastuse ja hoolivusega. Lõpuks sain Jumalalt vastuseks Mira, kelle hoolde võisin südamerahuga koguduse usaldada. Seega, vastus on, et jah, jätsin koguduse tema hoolde täie kindluse ja rahuga. Tean, et Jumal hoiab kogudust ja Mirat selle teenimisel.

Pärast kümmet tegevusaastat Soomest ära olla – millised on emotsioonid ja esimesed kogemused?
Iga uus algus on huvitav ja põnev. Teisalt ei olegi nii lihtne juba sissetöötatud rada maha jätta ja tundmatusse hüpata. Kuna aga olen loomult uue ehitaja, siis on mul siin piisavalt tööd koguduseelu edendamiseks.
Usun, et Jumal teab, mida ta mind on tegema saatnud. Emotsioonid ja senised kogemused on positiivsed. Ma ei ole varem elanud 3,5 miljoni elanikuga linnas ja veel pantsuskeelses keskkonnas. Õppimist on seetõttu palju ja eks harjumine võtab aega. Siinsed inimesed on palju avatumad kui Soomes. Kui miski meeldib, öeldakse seda kohe välja ja samuti laotakse negatiivsed asjad kiiresti lagedale. Otsekohese inimesena mulle selline suhtumine meeldib – selge tagasiside lubab asju arendada ainult paremuse suunas.

Nimetad kogudusetöö infovoldikus, et pool aastat äraolemist annab uut inspiratsiooni, jõudu ja mõtteid. Kuivõrd tunned juba nüüd, et uus keskkond seda lootust tagamas on?
Iga uus kogemus on inspiratsiooni allikas. Distantsi pealt oma töö analüüsimine pakub võimaluse näha tehtud vigu, et neist õppida. Veel aitab uus keskkond näha kõike positiivset,  mis on aastatepikkuse tööga saavutatud, pannes mõistma, et selle üle võib vaid rõõmu tunda. Samuti aitab uue energia saamine elavdada oma isiklikku palveelu. Viimast soosib igati ka siinne olu, kus igal sammul on kirikuid ja konfessioonide rohkus võtab jalust nõrgaks.
Olen külastanud erikeelseid missasid ning ammutanud uusi kogemusi ja usu kõikvõimsust nii katoliiklastelt, metodistidelt kui ka anglikaanidelt. Tean juba praegu, kui palju rikkamana naasen tagasi, ja usun, et võin  teenida kogudust Issandalt saadud rõõmu ja armastusega.

Kui pika ajalooga ja millise kujunemiskäiguga on Montreali eesti kogudus, mille õpetajaks pooleks aastaks asusid?
Montreali Jaani kogudus sündis 9. jaanuaril 1949, õpetajaks sai pastor Karl Raudsepp. Juriidiliselt asutati kogudus tollase E.E.L.K. põhikirja alusel täiskogu koosolekuga sügisel 1951 ja 2. jaanuaril 1952 sai kogudusest Ühendatud Ameerika Luteri Kiriku ja Kanada sinodi täieõiguslik liige. Suvel 1954 ostis kogudus kiriku aadressil 4345 Marcil avenüü. Jumalateenistused Jaani kirikus algasid 1. novembril 1954. Kogudus kasvas ja arenes, tegutsesid raamatukogu, naisring, pühapäevakool, orkester, margiring, toimusid piiblitunnid.
1218 liikmega jõuti haripunkti 1959. a. Siis algas aeglane langus, tingituna osaliselt Quebeci sisepoliitilistest vaadetest ning eestlaste juurdekasvu vähenemisest. 1976. aastal vahetus koguduse õpetaja, uueks pastoriks sai Heino Laaneots Inglismaalt. Tema teenis kogudust 32 aastat kuni aastani 2009. Koguduse 60. sünnipäeva koosviibimisel 25. jaanuaril 2009 võttis koguduse teenimise üle pastor Kyllikki Pitts, kes oli ametis kuni oma väljateenitud pensionini aastal 2014. Praegu on kogudusel umbes 120 liiget ja oma kirik on endiselt kasutusel.

Millise eesmärgiga asusid ajutiselt eestlaste vaimulikuks Kanadas?
Tegemist on väikese kogudusega, mille liikmed on suhteliselt eakad. Minu siinolemise eesmärgiks ja põhitegevuseks on koguduseelu aktiveerimine ja ka koguduseliikmete arvu kasvatamine. See on suur ülesanne, mille puhul olen küsinud endalt, kas saan sellega hakkama. Võtsin väljakutse vastu ja annan oma parima.
Olen kogudusele öelnud, et mina imesid ei tee, aga annan endast kõik, et midagigi saavutada selles osas, mida minult oodatakse.
See ei ole lihtne, sest siinsed inimesed on Kanada ühiskonda sulandunud, tundes ennast üldjuhul kanadalastena. Eesti keelt räägitakse kodudes vähe ja paljud vanavanemad räägivad lastelastega juba inglise või prantsuse keeles. Sellest sugupõlvest, kellele eestlus on südameasi, on vähe järele jäänud ja nooremad ei ole huvitatud, sest nad ei tunne enam sidet eestlusega samal tasemel kui nende vanemad, rääkimata vanavanematest. See tendents, mis ühendab kõiki väljarändajaid kogu maailmas, on arusaadav.

Palun räägi, kuidas oma plaane teostad?
Koguduseelu tuleb arendada olemasolevate vahenditega, otsides samas uusi võimalusi. Mida teen siin? Otsin eestlasi, loon kontakte, suhtlen inimestega, teenin kogudust ja olen koguduseliikmete jaoks olemas.
Paljus toimetan teadmises, et kui veebruaris Kanadast lahkun, oleks kogudusel edasi tegutsemiseks kindel raamistik. Et see, kes tuleb pärast mind Montreali Jaani koguduse õpetajaks, saaks alustada juba olemasolevalt ja tugevalt aluselt, kulutamata aega kõige loomisele.
Alustasin uue liturgia õpetamisega ja tegin kogudusele laululehe, mida igal teenistusel järjepidevalt kasutame, et kogudus harjuks.
Proovin laiendada kogudusetööd ka teenistustest kaugemale. Olen kutsunud inimesi kokku ka teistele üritustele, selgitades, et kirik on koht, kuhu alati saab tulla. Proovin edendada koostööd teistega. Osaliselt töötan ka Torontos EELK Välis-Eesti praostkonnas ning see annab võimaluse näha praostkonna elu ja tegevust mujalgi kui Montrealis.
Arvan, et sain juba pika nimekirja, mida kõike ma Kanadas olles üritan, Jumal ise teab, mis sellest kõigest välja tuleb! Lootus kõiges Jumala abile annab jõudu ka siis, kui on tunne, et jooksen peaga vastu seina. Olen Jumalale väga tänulik selle võimaluse eest. Ja tänulik usalduse ees siinsele kogudusele, samuti Kodu-Eesti kirikule ja Kanada praostkonnale, kes mind siia kutsus. Samuti olen rõõmus, et Soomes olev kogudus lubas mind uusi kogemusi hankima. Ilma Jumala armu ja inimeste toetuseta ei oleks ma täna siin.
Liina Raudvassar

Tuuli Raamat
Sündinud 22. septembril 1976.
Ordineeritud EELK diakoniks 2004, SELK õpetajaks 2013 Helsingi toomkirikus.
Haridus: usuteaduse instituut 2005, Helsingi ülikool 2013.
Töö Helsingi koguduste liidu vaimulikuna eestikeelses koguduses.
Septembrist 2014 kuni veebruarini 2015 Montreali Jaani koguduse õpetaja Kanadas.
Abielus Jani Hautalaga.

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde!  (Jh 12:32)