Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Tunnustus usuteaduskonna teadlasele

15.04.2020 | | Rubriik: Ühiskond

Tartu ülikooli usuteaduskonna religiooniuuringute nooremteadur Indrek Peedu (fotol) pälvis Euroopa Teaduse ja Teoloogia Uurimise Ühingu (ESSSAT) 2020. aasta teadustöö auhinna.

ESSSAT on 1980. aastatel asutatud religiooni ja loodusteaduste suhete uurimisele pühendatud teadusselts. Selle liikmeteks on eri uskkondadesse kuuluvad, aga ka mitteusklikud loodusteadlased, filosoofid, ajaloolased ja teoloogid peaaegu kõikidest Euroopa riikidest.

Tegevuse eesmärgiks on edendada avatud ja kriitilist kommunikatsiooni teoloogia ja loodusteaduste vahel, vahetada teadmisi mõlema valdkonna hüvanguks ning tegelda lahenduste otsimisega interdistsiplinaarsetele probleemidele.

Selleks korraldab selts iga kahe aasta järel teaduskonverentse, üllitab erialast kirjandust ning annab välja auhindu teadlastele ja üliõpilastele. Tänavune teadustöö auhind määrati Indrek Peedule Tartu ülikooli usuteaduskonnas sügisel kaitstud doktoritöö eest epistemoloogilistest ja metodoloogilistest küsimuseasetustest evolutsioonilises religiooniuurimises.

Doktoritöö põhiküsimuseks on see, kuivõrd on religiooniuurijal võimalik jääda erapooletuks teaduslikuks vaatlejaks ning kuivõrd on ta paratamatult seotud oma kultuurilise ja religioosse kontekstiga. Juhendajaks oli TÜ süstemaatilise usuteaduse lektor Roland Karo. ESSSAT kodulehe järgi hinnati Peedu töö puhul väljendusviisi selgust, argumentatsiooni tugevust ning autori erudeeritust.

Auhinna rahaline väärtus on 2500 eurot, millega kaasneb tasuta osavõtu õigus järgmisest ESSSAT teaduskonverentsist Madridis. Viimane lükati seoses koroonaviiruse epideemiaga edasi järgmise aasta kevadesse.

Rain Soosaar

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)