Esileht » Uudis » Uudised »

Tunnustus läheb vaimulik Avo Kiirele

15.02.2019 | | Rubriik: Uudised

Põhjarannik andis 9. veebruaril teada, et Alutaguse valla aukodanikuks on valitud Iisaku, Illuka ja Tudulinna kogudust teeniv õpetaja Avo Kiir.

Üle 30 aasta vaimulikuna ametis olnud Avo Kiir ütleb, et tunnustus tuli talle üllatusena ja tema on teinud vaid seda, mida on vaja olnud. Ta on enda sõnul püüdnud olla sulane, Jumala ja rahva teener ja võib-olla on see inimestele silma hakanud.
Otsuse tegemist mõjutas vahest asjaolu, et nüüdne Alutaguse ühisvald hõlmab suuremat piirkonda ja tema on Iisaku koguduse kõrval teeninud ka teisi ümbruskonna kogudusi. Kindlasti on tema hoolt tundnud ka Tudulinna ja Illuka kirik, kus on samuti tema juhtimisel remonti tehtud. Aga mis tähtsam – tema hoolimisest on osa saanud paljud inimesed kokku viies koguduses. Ta pole teeninud mitte ainult kogudusi, vaid olnud ka Isamaaliidu liikmena Iisaku vallavanem. Ka võib otsuse langetamisel olnud oma mõju sellel, et Avo Kiir on valda tutvustanud Eesti piirest väljaspool ja aidanud luua sõprussidemeid.
Avo Kiir on pensionieas – 23. veebruaril saab ta 67 ja valimistel enam ei kandideeri, kuigi on varasemalt olnud riigikogu liige ja Eesti Kongressi saadik. Ta ütleb, et igal asjal on oma aeg, ka kõrvale astumiseks ühiskondlikust elust. Muidugi on ta oma maise elu lõpuni vaimulik ja jätkab selles ametis, kuni jaksab.
Valla aukodaniku tunnistus ja tuhande euro suurune preemia antakse talle suure panuse eest Eesti riigi ja kogukonna elu edendamise eest üle 24. veebruaril Iisaku rahvamajas. Siis saavad kohaletulijad imetleda Avo Kiire ordeneid: EELK Teeneteristi III järgu ordenit, Valgetähe IV ja Riigivapi IV klassi teenetemärki. Aga vabariigi aastapäev on tema jaoks eriti kiire, sest sel päeval on tal pidada kaks jumalateenistust, lisaks Iisakule on teenistus ka Tudulinnas.
Rita Puidet

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)