Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Tunnustati teenekaid kirikuliikmeid

15.09.2006 | | Rubriik: Uudised

Tooni Leedjärvele anti pikaajalise töö eest kirikumuusikuna Kullamaa koguduses ja
Lääne praostkonnas 60. sünnipäeva puhul EELK aukiri ning Ilme-Maria
Madissonile
75. sünnipäeval kauaaegse ja ustava teenimise eest Puhja
koguduse juhatuse liikmena EELK tänukiri.

Ilme-Maria Madisson on sündinud 7. septembril
1931. Lapsena elas ta isatalus Valgamaal, kust ta koos perega 1941. aastal
Siberisse küüditati. 17aastase Siberi-periood järel Eestisse jõudnud, astus ta
Tartu Meditsiinikooli, mille lõpetamisel 1957. aastal suunati ta tööle Puhja.
Kohalikus haiglas töötas ta ämmaemandana üle kolmekümne aasta.

Praegu pensionipõlve pidav Ilme-Maria
Madisson on kiriku juures tegutsenud aastakümneid. Ustava juhatuse liikmena ja
aastaid kirikuteenijana on tema korraldada olnud kiriku heakord ja hallata
koguduse raha. Praegugi lööb vanaproua usinasti kaasa kõigis koguduse
ettevõtmistes.

Ilme-Maria Madisson usub, et ta midagi
erilist kiriku juures teinud ei ole, lihtsalt on tegutsenud seal, kus parajasti
vaja on olnud. Tema ema ja vanaemad on olnud ustavad kirikuliikmed ja nii on ta
nende jälgedes käinud. Ta leiab, et kirik ja kogudus on olnud osa tema elust,
sealt ta on leidnud lohutust ja jõudu.

Puhja kogudus, diakon Tiit Kuusemaa ja
praost Vallo Ehasalu õnnitlesid ustavat koguduseliiget laupäevasel
traditsioonilisel koguduse koosviibimisel, kus seekord kõneles Rannamõisa
koguduse õpetaja Aare Kimmel. Kogudus kinkis sünnipäevalapsele Eesti Kiriku
aastatellimuse.

Tooni Leedjärv on sündinud 3. septembril
1946. Tema elu on olnud tihedalt seotud kiriku ja muusikaga nii kaua, kui ta
ennast mäletab. Kristlikust kodust pärit lapsena oli kristlaseks olemine
loomulik elu osa. Samuti mäletab ta eredalt koos vanemate ja õdedega Rapla
kirikus kooriproovides kaasaskäimisi, mil ta 9–10aastase tüdrukuna võis jälgida
Enn Võrgu juhitud koorilaulmist ja ei võinud siis veel aimata, et kord ka ise
sama tegema hakkab.

Pärast keskkooli lõpetamist 1968. aastal
õppis ta koorijuhtimist Tallinna Muusikakoolis ja praktiseeris samal ajal
Usuteaduse Instituudi õppekooris ning hiljem Rapla koguduse kooris.
Muusikakoolile järgnesid õpinguaastad Konservatooriumis.

Kirikumuusikuna tegutseb Tooni Leedjärv
Kullamaa koguduses alates 1977. aastast, mil ta alustas segakoori dirigendina.
Ta on täiendanud oma oskusi orelimängus.

Tooni Leejärv meenutab tänuga oma tänavust
sünnipäeva, kui koguduse liikmed pidasid teda meeles heade sõnade ja lilledega
ja mis lõppes õhtupalvusega, millest võtsid osa peapiiskop Andres Põder
abikaasaga, praostkonna töötegijad ja koguduse liikmed. Juubilarile anti üle ka
Kirikumuusika Liidu tänukiri.

Tooni Leedjärve mõttes on soov sõita külla
tütrele, kes on misjonitööl Keenias.

Meeli Pärtelpoeg

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)