Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Tunnusta oma koguduse juhatuse esimeest

23.09.2015 | | Rubriik: Teated

Eesti luterliku kiriku toetusfond ootab viimast korda esildisi aasta juhatuseesimehe valimiseks.
Ootame vormikohaseid esildisi hiljemalt 10. oktoobriks k.a toetusfondi juhataja Jaan Tammsalu aadressile Lastekodu 6A, 10113 Tallinn või aadressile jaan.tammsalu@eelk.ee .
Aasta juhatuseesimehe valib esitatute hulgast EELK juhatuseesimeeste konverents. Aunimetusega kaasneb võimalus sõita Jeruusalemma või mõnesse teise palverännaku paika.
Konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele EELK koguduste juhatuste esimehi, kelle töö tulemusel on toimunud märgatavad positiivsed muutused EELK kogudustes ja kogukonnas.
Aasta juhatuseesimeheks saab esitada EELK koguduse juhatuse esimeest, kes on koguduse juhatuse meeskonnatöö ja isikliku eeskujuga viimase kolme aasta jooksul märgatavalt elavdanud oma koguduse tegevust. Seega ei ole tegemist elutööpreemiaga.
Aunimetustele kandideerijaid saab esitada kas praostkonna vaimulike koosolek või praostkonna sinod või vähemalt viis vaimulikku või vähemalt 7 koguduste töötegijat, sh vähemalt 3 vaimulikku või kirikuvalitsus või vähemalt kolm kiriklikku sihtasutust, MTÜ-d, OÜ-t.
Toetusfond oli otsustanud kümne aasta jooksul tunnustada kahtekümmet vaimulikku ja kümmet juhatuseesimeest. Alustasime aastal 2007. Üheksa aasta jooksul on aasta vaimulikeks ja juhatuseesimeesteks esitatud üle 80 inimese. Nendest 26 oli välja valitud vaimulike ja juhatuseesimeeste konverentsidel. Toetusfond hakkab oma tegevust lõpetama. Täidame veel lubadused, mida oleme andnud ja 2016. aasta alguses lõpetame oma tegevuse.
Olge hoitud!
Jaan Tammsalu,
ELK toetusfondi juhataja

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)