Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Tundelistele teekondadele mõeldes 5.osa

29.09.2021 | | Rubriik: Järjejutt, Kultuurielu
Eesti Kiriku korraldatud suvised lugejareisid on viinud kodustesse paikadesse, aga ka Eestist eemale. Pilt ühelt meeleolukalt reisilt Lätis 2019. aastal. Auruveduriga rongisõit Gulbene-Aluksne kitsarööpmelisel raudteel. Arhiiv.

5.

Ma ei saa lisamata jätta mõnd sõna Ilmjärve preestri Aleksander Elleri (teenis kogudust 1918–1936) ja tema eelnevalt mainitud raamatukese kohta. Ta korraldas vaimulikke laulupäevi ja kontsertjumalateenistusi, kutsudes kaasa teenima teisi koore ja preestreid. Teiste hulgas on Ilmjärvel viibinud metropoliidid Platon ja Aleksander, kusjuures Eller tervitas kõrgeid külalisi ikka omaloodud luulekeeles. 

Koguduse kassa toetuseks korraldati näitusmüüke ja mitmeidki auke eelarves lappis Eller oma rahaga. Ta väikesemahuline raamat on mitmekihiline – kirja on pandud kiriku ja koguduse ajalugu, andmed vaimulike, kirikukoolide jms kohta. 

Tänapäeval saab lugeda Elleri poolt tundeliselt sõnastatud lugu kolme mehe retkest Riiga (aga ka andmeid koguduse ja kiriku kohta) mitmetest Ilmjärve koguduse ajalugu puudutavatest trükistest ja kirjutistest, kuid paraku Ellerile viitamata. Ja raamatukeses on omajagu Elleri poeesiat. Värssi on valatud isegi õigeusu ajalugu Eestis. 

Ent leidub ka väga isamaalise sisuga luuletusi ja laulutekste. Näiteks 1935 kirjutas Aleksander Eller nii:

Võidupühal

Isamaa, mu kallim vara, –
Esivanemate maa,
….Minu rõõm ja päiksesära
Sulle õnne palun ma.

Issand Jumal õnnistagu
Sinu põldi*, metsi, vett,
….Tugevuses kinnitagu
….Sinu rahva töökat kätt!

Isamaa, su piirid jäägu
Puutumatuks võõrastest!
….Vägev Jumal ise saagu
Meile päästjaks vaenlasist!

Isamaa, su poegi, tütreid
Jumal võtku õnnista
Ja neis kaitsjaid võimsaid, vapraid
….Võtku sulle kasvata!

Aga neil’, kes armastuses
Võidupandiks elu tõid,
Õndsas elus igaveses
Issand, krooni nende päid!

Märkus: sõna põldi ei ole minu juhuslik näpuviga. 

(Lõpp.)

Mare Must

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)