Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Tulevikuühiskond nõuab uut tüüpi kirikut

11.05.2022 | | Rubriik: Arvamus

Tehnoloogiat kasutatakse teatud eesmärkide saavutamiseks. Arvutid ja mobiiltelefonid kiirendavad teabe liikumist ja tehnoloogia eesmärk on muuta viisi, kuidas me üksteisega suhtleme. See on mõjutanud inimeste eluviisi erinevates eluvaldkondades läbi hariduse, religiooni, meditsiini, transpordi jne. Tänu tehnoloogiale on kogu meie maailm muutunud kiiremaks. Saame elada, töötada, mängida ja isegi suhelda mugavalt oma kodus.

Tehnoloogia on religioosseid harjumusi ja traditsioone drastiliselt muutnud. Pühad tekstid ja palved on avaldatud eri keeltes internetis. See on andnud inimestele kerge viisi uurida usundeid ja neis osaline olla, sest kogu vajalik materjal on kergesti leitav. Inimesed saavad pühakirju ise lugeda ning neist aru saada. Tihtipeale ei pea enam oma kodust lahkuma, et jumalateenistusel ja erinevatel religiooniga seotud üritustel osaleda. Vahet ei ole, mismoodi inimene Jumalat järgib, Jumal jääb alati Jumalaks. Inimeste põhiväärtused ja mõtted jäävad samaks ning neid lihtsalt väljendatakse vabamalt.

Tehnoloogial on religioonile nii positiivne kui ka negatiivne mõju. Positiivselt on aidanud religiooni internet, mis on kergendanud religioossetel organisatsioonidel laiendada oma järgijaskonda. Paljud inimesed otsivad jumalateenistusi internetist. Sellepärast peaksid usuorganisatsioonid kogunemisteks internetti ära kasutama. 

Tehnoloogia aitab suurendada ja arendada inimeste silmaringi ning tekitab avarama maailmapildi. Üksteisest kaugel asuvad kogudused saavad olla kontaktis, tänu sellele saab pidada jutlusi suuremale rühmale inimestele, näiteks kui mõnes koguduses on vähem liikmeid. Samuti on võimalik saada jutlustest osa raskesti ligipääsetavates kohtades, kuhu tavaliselt jutlustajad ei jõua, suurendades seega usuorganisatsiooni jalajälge ning tehes seda odavamalt.

Sotsiaalmeedia kontode nagu Facebook, Twitter, YouTube ja e-post loomine annab platvormi, kus usuorganisatsioonidel on võimalik oma kogudust mitmel viisil reklaamida ning jagada oma mõtteid ja teavitada mitmesuguste ürituste toimumisest. Usuorganisatsioonide liikmed saavad seda kasutades olla kursis organisatsiooni tegevustega ja ka suunata huvilisi oma koguduse veebilehele, kus on kirjas täpsem informatsioon koguduse, selle liikmete ja tavade kohta, mis teeb huvilistele otsuse langetamise eriti lihtsaks.

Erinevalt traditsioonist, mille kohaselt kantakse endaga kaasas raskeid raamatuid, kasutavad inimesed tänapäeval religioossete tekstide lugemiseks mobiiltelefone. Tehnoloogia abil võib talletada vanu koopiaid pühadest tekstidest. Samuti on olemas mobiilirakendused, mis võimaldavad inimestele hõlpsa juurdepääsu Piiblile ja teistele pühadele raamatutele, näiteks Koraanile. Osa usujuhte kasutab selliseid rakendusi oma jutluste pidamiseks.

Negatiivne on see, et mõned inimesed võivad jutluse ajal keskenduda rohkem sotsiaalmeediale kui jutlustaja jutule. Samuti võib läbi interneti levitada valesid fakte, infot, tõlgendusi ja teadmisi religioonide kohta, mis võib uusi huvilisi eemale tõugata või tekitada stereotüüpe.

Tehnoloogial on religioonis rohkem eeliseid. Tehnoloogia ei ole halb, see on lihtsalt tööriist, mida saab kasutada igapäevaelu paremaks ja lihtsamaks muutmiseks. Seda ei saa lihtsalt ära visata, isegi siis, kui paljud kasutavad seda valedel eesmärkidel. Tänapäeva ja tulevikuühiskond nõuab uut tüüpi kirikut ja kuigi mõned traditsioonilise kiriku väärtustatud elemendid võivad kaduda, tekivad nende asemele uued viisid religiooni sõnumi jagamiseks.

 

 

 

 

Karl Johan  Krasilnikov,

Tartu Miina Härma gümnaasiumi usundiõpetuse õpilane

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)