Esileht » Uudis » Uudised »

Tule õppima kirikumuusikat Viljandi kultuuriakadeemiasse

15.06.2010 | | Rubriik: Uudised

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kutsub 2010/2011. õppeaastal õppima kirikumuusikuks-muusikaõpetajaks.
Õpingud algavad koolimuusika bakalaureuseõppekaval, mille nominaalaeg on kolm aastat, ning võimaldavad spetsialiseeruda kas kirikumuusiku, koolimuusiku või pilliõpetaja suunal. Õppida on võimalik päevases õppes või avatud ülikoolis. Lõpetajad saavad õpinguid jätkata muusikaõpetaja magistriõppes ja selle läbimisel omandada kirikumuusiku-muusikaõpetaja eriala.
Õppekava kirikumuusika suunale astujatelt ootame muusikaalast alusharidust ning soovi töötada kirikumuusikuna koguduses. Muusikaõpetajana koolis võib töötada pärast magistriõppekava läbimist.
Õppekava eesmärk on anda esmane ettevalmistus professionaalsete kutsealaste oskuste ja mitmekülgsete üldhariduslike teadmistega kirikumuusiku koolitamiseks. Kõrghariduslike üld- ning kasvatusteaduslike põhipädevuste omandamise kõrval on pearõhk mitmekülgse muusikaalase hariduse omandamisel, suure osa ainete mahust moodustavad laulu ja hääleseade, oreli, liturgilise orelimängu ja improvisatsiooni ning koorijuhtimise õpingud.
Õppekavasse kuulub kirikumuusika ainete moodul, mille läbimine tagab pädevused tööks koguduses. Õppeainete hulka kuuluvad ka eesti rahvamuusika, C. Orffi ja Kodaly süsteemi alused, rütmika, improvisatsioon, arvutimuusika, ansambel, praktiline harmoniseerimine klaveril, arranžeerimine, erinevad muusikainstrumendid. Vabaained võimaldavad saada põhjalikumaid teadmisi pedagoogika, pärimusmuusika, klassikalise muusika ning jazzmuusika valdkondadest.
Sisseastumiseksamitele registreerimine päevasesse õppesse astujatele toimub 1.–25. juunini ja erialakatse 5. või 6. juulil. Dokumente avatud ülikooli astumiseks saab esitada 16. augustist 3. septembrini, erialakatse toimub 8. või 9. septembril.
Lähemat infot sisseastumistingimuste kohta TÜ VKA koolimuusika õppekavale saab kooli kodulehelt: http://www.kultuur.edu.ee/muusika ja telefonil 434 5805.

Tiia Parmo
Aaro Tetsmann

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)