Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Tule end täiendama!

14.10.2020 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituut kutsub 21. oktoobril täienduskursusele „Pühakirja mõistmine ja usutunnistuste tähendus kirikus“.

Kursuse viib läbi instituudi süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja prof Thomas-Andreas Põder. Kooli­tusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöö­li­sed, teoloogia- ja sellega seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised. 

Koolituse aluseks on kaks hiljutist väga olulist ja suunda näitavat teksti: Evangeelsete Kirikute Osadu­se Euroopas õpetuskõneluse tulemus „Pühakiri, usu­tun­nistus, kirik“ (2012) ja Luterliku Maailmaliidu do­ku­ment „Alguses oli Sõna (Jh 1:1): Piibli koht lu­terli­ku osaduse elus“ (2016). Need tekstid on val­mi­nud üksteist vastastikku täielikult tunnustavate evan­geelsete kirikute intensiivse ühistöö tulemusena. Need on väärt lugemine nii suurte kui vähemate koge­mustega vaimulikele, aga ka kõigile teistele huvilistele.

Koolitusel osalemise eelduseks on eelnimetatud umbes 20-leheküljeliste tekstide läbitöötamine.

Koolituspäev hõlmab 6 temaatilist osa, kus esimese poole moodustab sissejuhatus ja teise poole arutelu nii rühmades kui ühises ringis. Koolituse osalustasu on 15 eurot ja sisaldab ka lõunasöögi. Registreerida hiljemalt 19. oktoobriks. Koolitus algab kell 10. Registreerimine koolitusele instituudi kodulehe kaudu. Info: Kerstin Kask, Kerstin.Kask@eelk.ee või tel 553 0399. 

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)