Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tükk puhkust ja uusi ideid Turust

31.08.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Tartu Maarja koguduse töötegijad said osa lastetunnist, kuhu valdavalt tuldi koos vanemate või hoidjatega. Mari PaenurmMöödunud nädalal olid Tartu Maarja koguduse töötegijad Soome Turu linna luterlike koguduste liidu kutsel külas, et vahetada mõtteid koostööst ja näha põhjanaabrite juures tehtavat.
Seekordsel kokkusaamisel keskenduti põhiliselt laste- ja noortetöö eri vormidele ja ülesehitusele.
Ajaloolistest traditsioonidest lähtuvalt on luterlik kirik ja selle katuse all olevad organisatsioonid põhiliselt sealse laste- ja noorsootöö korraldajad.
Nii näiteks on just koguduste juures või koostöös nendega korraldatud suurem osa laste päevahoiust. Olgu kohe öeldud, et ehkki teenust pakub kirik, ei eeldata, et teenuse saajad oleksid samast konfessioonist või usutunnistusest. Luterlikul kirikul on seni parim koolitusbaas ja hea maine.
Külalised said osa mitmetest tundidest ja nägid praktilist tööd nii kirikus kui kuulutustöö jaoks ostetud ja kujundatud hoones linna selles osas, kus elab suur hulk immigrante. Rühmatunnid torkasid silma oma loogilise ülesehituse, pedagoogilise läbimõelduse ja positiivsusega. Inspiratsiooni ja häid mõtteid saadi kuhjaga.
Eestlased said jagada oma arusaamu vabatahtlikust tööst kiriku juures.
Lisaks Turu linnale külastati erinevaid kogudusi nii mandril kui Turu saarestikus, kus põhiliseks töökeeleks on rootsi keel. Paljud saarte elanikest veedavad talved Rootsis ja tulevad suviti siia puhkama.
Tartu Maarja ja Turu Henriku kogudus plaanivad ühiseid kokkusaamisi ka teiste kogudusetöö valdkondade tegijate vahel ning ühiseid noortelaagreid. Hästi sujunud koostöö koguduste vahel jätkub.
Mari Paenurm

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)