Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Tuhkatriinud ja nukitsamehed juubeliaasta Eestis

28.09.2016 | | Rubriik: Teated

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus, MTÜ Igale Lapsele Pere ning Ühiskonnatöö sihtasutus korraldavad 4. novembril Tallinna Peeteli kirikus Eesti Vabariigi ja reformatsiooni aastapäevale pühendatud konverentsi «Tuhkatriinud ja nukitsamehed juubeliaasta Eestis».
Novembris 2017saab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100aastaseks ning 2018 on sama tähtpäev Eesti Vabariigil. Täitub ka 500 aastat reformatsiooni algusest, millega kaasnesid kultuurilised muutused Euroopas. Seda aega iseloomustavad omakeelsed jumalateenistused, kirjaoskuse levik, hoolekandesüsteemi kujunemine jm. Tulevikku luues tuleb mõtestada ja mõista nii minevikku kui ka olevikku. Halle asutuste ja õp A. H. Francke (1663–1727) algatatud haridus- ja hoolekandesüsteem on olnud eeskujuks, sh Tallinna Peeteli koguduse sotsiaalkeskusele.
Juubelipidustuste foonil joonistub teravalt välja «vaeslapse» profiil, mille all mõtleme lapsi ja noori, kes on sattunud materiaalse ja sotsiaalse vaesuse lõksu ning on ilma jäetud arenguks vajalikest suhetest ja tingimustest, kelle hariduslikud võimalused ja emotsionaalne keskkond ei toeta piisavalt lootust täisväärtuslikule tulevikule.
Võrdleme minevikku ja olevikku, arutleme, millised väljakutsed seisavad riigi, koguduste, aga ka meie kui kodanike ees. Otsime vastuseid küsimustele: mis on lapse vaesuse tõeline definitsioon, kas institutsionaal­ne hooldus on oma aja ära elanud, kas kodanikuvastutuse ja pere tähenduse mõtestamine on aktualiseerunud, kas vananev ja multikultuurne Euroopa on uue põlvkonna jaoks turvaline.
Eesmärk on innustada eri konfessioonide töötegijaid mõttevahetusele ja uute praktikate kasutamisele  töös haavatavate perede ning vaesuses elavate või vanemliku hooleta jäänud lastega. Juhime tähelepanu sellele, et vaesus ja vanemliku hoolitsuse puudumine kahjustavad tuhandete laste tervist ja tulevikku.
9.30 – 10 Kogunemine.
10.05 – 10.20 Avasõnad, sotsiaalminister Margus Tsahkna ja EKNi president Andres Põder.
10.35 – 12.20 Ettekanded. Dr Riho Saard, «Halle asutused ja nende osa tänase hoolekandesüsteemi arengus». Mati Sinisaar, «Lastehoolekanne Peeteli kirikus 1997–2017». Jane Snaith, «Lapse esimene põhiõigus». Avo Üprus ja Pia Ruotsala, «Peretöö ja uuenev diakoonia». Väliskülalise ettekanne.
12.20 – 13 Töögrupid (kohv ja tee).
13 – 13.40 Lõunapaus ja tutvumine Peeteli kiriku sotsiaalkeskusega.
13.40 – 14.20 Paneel.
14.20 – 14.30 Korraldusgrupi ettepanekud, nt initsiatiivgrupp «Eestimaa ilma orbudeta».
14.30 – 15.20 Stendiettekanded; vabas vormis suhtlemine, kohvilaud.
Moderaatorid on Riina Solman ja Avo Üprus.
Info: Avo Üprus, avo.uprus@eelk.ee, 502 0857; Nelli Vassila, nelli.vassila@gmail.com, 5851 9514.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)