Esileht » Elu ja Inimesed » Tähtpäev »

Tuhkapäevaga algab paastuaeg

06.02.2008 | | Rubriik: Tähtpäev

Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale.
Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: «Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on! Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku.»
Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda.

Joona 3:5–10

Tuhkapäev (sel aastal 6. veebruaril) on ülestõusmispühadele eelneva suure neljakümnepäevase paastu algus.
Tegelikult on päevi rohkem kui 40, aga pühapäevad on välja jäetud, sest pühapäeviti ei paastutud. Nimetus tuleb sellest, et koguduse liikmetele raputati meeleparanduse märgiks tuhka pähe (vanatestamentlik eeskuju). Tuhkapäev on olnud kirikus isikliku patukahetsuse päev: tuhk – patukahetsuse sümbol.
Sel päeval algab paastuaeg, mis kestab kuni suure neljapäevani. Tuhkapäev on liikuv, ülestõusmispühaga seotud püha ja alati kolmapäeval. Tuhkapäevale eelneb vastlapäev.

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)