Esileht » Uudis » Uudised »

Tormist räsitud kirik ja kogudus uues hiilguses

02.02.2005 | | Rubriik: Uudised

2004. aasta viimasel jumalateenistusel tähistasime 330 aasta möödumist Kõpu esimese pühakoja valmimisest. Alanud aastal tähistame Kõpu puukiriku 225. ja praeguse kivikiriku 180. aastapäeva.

23. jaanuaril peetud tähtsündmusel on seeläbi eriline tähendus alanud aasta jaoks. Olgugi, et hiljutine torm räsis Kõpu kiriku katust, on põhjust olla tänulik tehtud suurte tööde eest.

Käärkamber, tekstiilid ja ajaloolised esemed

2004. aasta viimastel päevadel lõppesid Kõpu Peetri kiriku käärkambri teise ruumi remonttööd, mille käigus uuendati kütte- ja elektrisüsteem. Käärkamber sai altari, mis 23. jaanuaril pühitseti. Vastvalminud kauni ruumi näol on tegemist ühe olulise osaga kogudusetöö jaoks – käärkamber teenib sooja talvekirikuna ja tähtsa suhtlemispaigana; siin toimuvad laste- ja leeritunnid, korraldatakse kantseleitööd jne.

Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi Marvi-Liina Riidi töö tulemusena on valminud üks osa suurest projektist – õpetaja stoolad neljas liturgilises värvis, ka need liturgilise riietuse osad pühitseti pidulikul jumalateenistusel.

Kirikusse jõudsid tagasi kroonlühter ja küünlajalad, mis alates 1976. aastast olid hoiul Viljandi Muuseumis.

Tänu paljude inimeste tööle

Jumalateenistusele oli kogunenud hulk rahvast lähemalt ja kaugemalt, nii et ruumis ei jätkunud istekohti. Erilist osadust tunti armulaual, millest kõik kohalolnud osa võtsid. Jumalateenistusel teenisid Viljandi praostkonna praosti kt Rein Schihalejev ja allakirjutanu. Oma tervitused saatis omaaegne Kõpu koguduse õpetaja Andres Põder.

Koguduse poolt kuulusid tänusõnad kõikidele vaimulikele, kes Kõpus head tööd on teinud ja kelle töö tulemusena võime täna jätkata, mitte alustada.

Täname meistreid Heino Undlat ja Raimund Taltsi, kes ehitasid kirikusse ilusa valgusküllase käärkambri. Tänusõnad kuuluvad ka Viljandi firmale Kaminameister ning Pesueksperdile. Veel on põhjust rohkesti tänada Päri Metalli töömehi, kes valmistasid annetusena kiriku ette teekaldele vajaliku metalltrepi, mis sai jõululaupäeva hommikutuisus Kõpu meeste abiga paika.

Aktiivne kogudus

Samal pühapäeval pärast jumalateenistust valis koguduse täiskogu järgmiseks neljaks aastaks uue koguduse nõukogu. Täieõiguslikke liikmeid oli kohal 70% ja valimised viidi läbi suures üksmeeles.

Et kogudus on väike, valiti nõukogu seitsme- ja juhatus kolmeliikmeline. Juhatuse esimeheks valiti tagasi Riigimetsa Majandamise Keskuse Kõpu metskonna metsaülem Taivo Lehesmets, kes muu hulgas kaitseb peagi magistrikraadi juhtimise alal. Juhatuse teised liikmed on Kõpu vallavanem Tõnu Kiviloo ja õpetaja Thea Pärnamets. Nõukogu koosseisu kuuluvad kohalikus kultuurielus silmapaistvad aktiivsed inimesed.

Olgugi, et uus põhikiri lubab väikestel kogudustel jätta nõukogu valimata, julgustame teisi: nõukogusse kuulumine ja selle funktsioneerimine koguduse juhtorganina lisaks täiskogule või juhatusele motiveerib koguduse liikmeid ning seda võimalust ei tohiks jätta kasutamata.

Nõukogu ei ole fiktiivne, abstraktne või muidu tülikas kogu – ka seda on (maa)kogudustes võimalik tööle panna. Loomulikult on mõistetavad väga väikeste koguduste küsimused (elanike ja koguduseliikmete arvu kahanemine jne), mida põhikirjamuudatus peaks aitama leevendada.

Aga kui räägime üha enam kohalikust omaalgatusest, külaliikumisest ja maapiirkondade arengust, siis on oluline osa selles koguduse nõukogu valimisel. Tähtis on meie kasutuses olevaid nappe ressursse otstarbekalt kasutada. Inimressursile (eriti juhtivale) mõjub osalemine koguduse ja oma kogukonna ülesehitavas töös hea suunamise all väga hästi. Olgem vaprad seda vedama.

Hedi Vilumaa, Kõpu Peetri koguduse õpetaja

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)