Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Torma kiriku tornikiivri remont

04.02.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Torma kiriku altari ees (vasakult) tornikiivrilt maha võetud vaskplekist tornikukk-tuulelipp ja vaskplekist tornimuna 18. saj ja viimase sees olnud silinder ning rauast tornirist 1827. a.
2 x erakogu

Torma kiriku torn on tänu toetustele ja annetustele korda tehtud.

Torma kiriku tornikiiver oli juba mitu aastat avariilises seisus. Selle vana plekk-kate oli niivõrd auklik, et valgus paistis läbi. Loomulikult sadas sealt ka rohkesti sadevett sisse, mille tulemusena oli kiivri kandekonstruktsioon osaliselt kandevõime kaotanud. Samuti ei toiminud enam senine kiivri ankurdus. Nõnda oleks võinud tugevam torm kiriku tornilt kiivri maha lükata, nagu mõni aasta tagasi Väike-Maarjas juhtus.
Kogudus oli otsinud vahendeid torni avariitööde tegemiseks juba pikka aega. Möödunud aasta oktoobris, enam-vähem 12. tunnil, tuli teade, et kogudusel on võimalik saada LEADER-programmist toetust, sest raha oli üle jäänud. See oli päris viimasel hetkel, sest kõik LEADERi perioodi tööd pidid olema lõpetatud juba 31. detsembriks 2014.
LEADERi toetusega saime teha kõik torni konstruktsiooni- ja puidutööd, omafinantseeringu pani kogudus ise kokku oma nappidest reservidest. Uue kattepleki paigaldamisel on lubatud õlg alla panna riiklikust pühakodade programmist.
Lisakulude osas toetab meid Pakila sõpruskogudus ning viimati tuli rõõmustav teade, et ka Torma ja Saare vallavalitsus ja volikogu on leidnud võimaluse lisaeelarvest kogudust toetada. Aitäh kõigile toetajatele-annetajatele!
Kogudus kutsus appi Võnnu kirikuõpetaja Urmas Paju, kes ilmaliku ameti poolest on ehitusprojektijuht, ja muinsuskaitselistel objektidel kogemustega projektijuhtimisettevõtte Ideemaa OÜ. Kiiresti korraldati uus hange, mille võitis Tartu ehitus- ja restaureerimisfirma Haspo OÜ. Haspo juhataja Aavo Ossip leidis oma teiste objektide kõrval võimaluse töömehed kohe meie kiriku tornitöödele tuua. Tööd käisid väga intensiivselt juba oktoobri keskpaigast alates ja 23. detsembril oligi kõik tehtud.
Oktoobris võeti tornikiivri tipust maha rist, kukk ja tornimuna. Viimase seest leiti hermeetiliselt suletud silinder, kuhu oli eri aegadel, enamasti tornikiivri remondi ajal, pandud pastor Johann Georg Eiseni kaks kirja 1766. a, pastor Eduard Johann Assmuthi kiri 1827. a, pastor Andreas Laasi kiri 1911. a ning pastor Aleksander Kuusiku ja köster Gustav Kommusari kirjad 1933. a. Kõik need kõnelevad koguduse olukorrast erinevatel aegadel.
Veel oli tornimunas haruldane ja väga hästi säilinud Torma-Lohusuu kihelkonna kaart 1866. aastast, dr Bertrami raamat «Wagien» 1868. a, seitse koguduse laululehte aastatest 1911–1933 ning viis ajalehte 1911. a (neist kolm saksa keeles) ja üks 1933. a. Samuti viis münti Tsaari-Venemaa ja Eesti Vabariigi ajast. Kõikidest dokumentidest tehti koopiad ja tutvuda saab nendega Torma koguduse kantseleis.
Nüüd sai eelnevale lisaks silindrisse ülevaade koguduse olukorrast praegusel ajal ning ajalehtedest Vooremaa (19.8.2014), Eesti Kirik (20.8.2014) ja Torma Teataja (18.10.2014), kus kõneldakse 17. augustil Torma koguduses toimunud kihelkonna 700. aasta tähistamisest, ning viis münti nõukogude ja taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajast.
10. detsembril sai silinder taas hermeetiliselt suletud Tartus ARS Metallitöö OÜs ja on nüüdseks tagasi restaureeritud tornikiivri kohal.
Mehis Pupart,
Torma Maarja koguduse õpetaja

Torma kiriku tornikiivri remonditöödega, mida alustati oktoobri keskel, oli 23. detsembriks valmis saadud.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)