Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Torma kihelkonna ajalugu ilmus trükist

27.08.2014 | | Rubriik: Kultuurielu

Esmatrükki jõudnud Johannes Hiiemetsa «Torma kihelkonna ajaloo» puhul on tegemist magistritööga, mille autor kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonnas 1933. aastal. Väljaandja on Tormalaste Kodupaigaühendus.

Kaheksa aastakümmet on materjal oodanud masinakirjas oma aega. Nüüd on mahukas, 360 lehekülge paks raamat aga kättesaadav kõigile huvilistele. Suuresti on väljaandmise taga Avo Blankin, kes Tormalaste Kodupaigaühenduse juhatuse esimehena on otsinud kirjastustegevuseks sponsoreid.
Eesti Kiriku toimetuses raamatut tutvustades rõhutab Blankin, et on väga tänulik Tartu ülikooli raamatukogule, kus töö kahes eksemplaris hoiul on, ja Johannes Hiiemetsa sugulastele, kes väljaandmist igati innustasid. Ta selgitab, et autori algupära on püütud toimetamisel säilitada, lisatud on vaid fotomaterjali, mis aitab illustreerida tekstis käsitletut.
Teos annab põhjaliku ülevaate Torma kihelkonna ajaloost, alustades ristiusueelse ning lõpetada Eesti Vabariigi algusaastatega, fookuses on kirikulugu. Sisu on liigendatud peatükkideks: Torma-Lohusuu ja Avinurme kihelkonnad; Ristiusu tulek; Rootsi aeg; Põhjasõda; Vene aja algus; Pastor Johann Georg Eisen; Johann Georg Eisen ja pärisorjus; Õpetaja Franz Gotthilf Friedrich Asverus; Vennastekogudus; Pastor Eduard Johann Assmuth; Vene õigeusu tulek; Teoorjuse kaotamine; Uute kirikute ehitamine; Lühiülevaade lähiajaloost enne aastat 1933.
Autor kirjutab järelsõnas: «Torma kihelkond on osa tervest Eestist ja ta rahvas on osa tervest eesti rahvast. Sellepärast siin kirjeldatud sündmused aitavad meil pilti luua terve eesti rahva minevikust, tema kannatustest, võitlustest ja lootusest.»
Liina Raudvassar

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)