Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Tööpakkumine Kanadasse

07.09.2010 | | Rubriik: Teated

E.E.L.K. Toronto Peetri kogudus kuulutab 1. augustist 2011. a vakantseks
koguduse õpetaja ametikoha.
Kandideerijad peavad olema EELKs või E.E.L.K.s ordineeritud õpetajad.
Kandideerimisel arvestatakse kandidaadi varasemat töökogemust koguduse teenimisel, panust üldkiriklikku tegevusse, ühiskondlikku aktiivsust, liturgia laulmise taset, head kohanemisvõimet, head inglise ja eesti keele oskust. Kogudus sõlmib valituks osutunud kandidaadiga teenistuslepingu 3–5 aastaks üheaastase katseajaga.
Küsimustele saab vastused: naani@sympatico.ca
Avaldus ja CV saata aadressil: E.E.L.K. Peetri Kogudus, Ms. Naani Holsmer, 817 Mount Pleasant Rd., Toronto, Ontario, Canada M4P 2L1.
EELK teenistuses olevatel õpetajatel palume teatada üksnes oma kandideerimissoovist EELK Konsistooriumisse Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)