Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Toomkool vastab standardile

27.11.2013 | | Rubriik: Uudised

Tallinna toomkooli direktor Egle Viilma on rõõmus. Terve koolipere – õpilased, õpetajad ja lastevanemad – on väga rõõmsad, sest põhjust selleks on kuhjaga. Nimelt päädis koolis äsja läbiviidud riiklik järelevalve kõigiti heade tulemustega: haridus- ja teadusministeeriumi selleks volitatud ametnikud leidsid, et kolmandat kooliaastat tegutsev toomkool vastab õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse poolest nõutud kriteeriumidele.
«Vastavalt seadusele kuuluvad kõik uue koolitusloaga tegutsevad koolid riikliku järelevalve alla,» selgitab kirikliku erakooli direktor Viilma Eesti Kirikule, täpsustades: «Eelkõige tehakse järelevalvet kooli juhtkonna ja koolipidaja, meie puhul Tallinna Toomkooli SA juhatuse, tegevuse üle.» Toomkoolis tehti järelevalvet 9.–18. oktoobrini, mille käigus kontrolliti kooli õppe- ja kasvatustegevuse seaduslikkust, kooli tegevuse vastavust põhikirjale ja kooli õppekavale; pedagoogide kvalifikatsiooni vas­tavust kehtestatud nõuetele ja andmete vastavust EHISe (Eesti hariduse infosüsteemi) sissekannetele. Direktori sõnul vesteldi järelevalve tegemisel kooli pidajaga, kooli direktoriga ja õpetajatega. Veel tutvuti kooli õppekeskkonnaga, õppe- ja kasvatustegevust kajastavate dokumentidega ning külastati õppetunde.
«Riiklik järelevalve mõjus toomkoolile hästi,» kinnitab Egle Viilma, täpsustades: «Enne järelevalve tulekut püüdsime end võimalikult hästi kurssi viia kõigi seadusesätete ja nõuetega, et kõik oleks hästi, ja suur oli meie rõõm, kui järelevalve tegija meid tunnustas ning kinnitas, et kõik on korras.» Ta kinnitab, et haridusametnike kiitev hinnang on ka sõnumiks peredele, kes on usaldanud oma lapsed toomkooli, et kool vastab riiklikele nõudmistele. «Kindlasti andis järelevalve kogu kooliperele hea kogemuse, kuidas edasi liikuda, mida tulevikus jälgida. Ikka selleks, et lastel oleks koolis turvaline ning et haridus, mida meil antakse, vastaks riiklikule standardile,» sõnab Egle Viilma toomkooli direktorina.
Liina Raudvassar

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)