Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Toomkoguduse tänupäeva tund

10.06.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Koguduses on kasutusele võetud kaunilt kujundatud ruumiline kaart kiriku kuju­tisega, mida saa­ta sõpradele.

Neljapäeval, 28. mail toimus Tal­lin­­na Püha Neitsi Maar­ja Piiskoplikus Toomkirikus tänupäeva tund.

Tänutunnis olid põimi­tud tä­nuteemalised mõ­tisk­lused muu­sika ja palvega. Oma mõt­teid jagasid Tal­linna Toom­koguduse ju­ha­tuse esi­mees Indrek Treufeldt, endine ju­ha­­tuse esimees Raido Rüütel ja koguduse õpe­taja Arho Tuhkru. Muusikas tõid tänu kuul­davale Piret Aidulo ore­­lil ja Meelis Vahari ju­hen­datud keelpillikvartett. Esitusele tu­lid A. Corelli Con­cer­to gros­so op 6 nr 4 ja Arvo Pärdi «Tri­vi­um».
Raido Rüütel osutas, et me kipume eestlastena ja üldse inimestena harva tänama, see üritus oli samm suurema tänumeele suunas. Koguduse õpetaja Arho Tuhkru ütles, et tegu oli esmakordse sellise üritusega ja eesmärgiks oli tänada Loojat ning koguduse sõpru ja koondada tähelepanu tänu sõnumile: «Juhatuse init­siatiivil korraldasime kam­mer­liku tänuürituse.
Kut­su­tuid oli nii koguduse liik­mete seast kui ka väljast­poolt. Keset töö­päeva tahtsime tänada Loojat ja neid inimesi, kellega meil on hea koostöö olnud, kelle südamesse oleme mah­tunud. Tahtsime vii­data, et oleme mõel­nud nende peale, kellega ole­me kokku juhtunud või juhatatud.»
Indrek Treufeldt aval­­­­­das lootust, et selli­sest tänutunnist saab traditsioon. Oma sõ­na­võ­tus juhtis ta tähelepa­nu, et tänumeel peaks ulatuma ka üle põlvkondade:
«Üks on kirik kui hoone, teine asi on inimesed, kes annavad sellele ehitisele hinge. Kui tuleme kirikusse kokku, siis ulatame käe ka eelmistele põlvedele, kes siin on tegutsenud.»
Kätlin Liimets

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)