Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Toomkoguduse naisringi liikmed käivad kaevul

19.02.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Johannese evangeeliumi 4. peatükis on kirjakoht, kus Samaaria naine läks kaevule vett ammutama.

Pärast Jeesusega kohtumist muutus naise elu kardinaalselt: ta oli saanud osa elava vee allikast – Jeesusest Kristusest endast.
Tallinna Toomkoguduse naisring korraldab naistele pärastlõunaid «Naised kaevu juures», kus teemaks mõni piiblikoht, millest kõneldakse, samuti lauldakse, kuulatakse muusikat ja tehakse käsitööd.
Viimati saadi Tallinna Toomkoolis kokku küünlapäeva aegu. Toomkoguduse pühapäevakooli õpetaja Merje Schultz rääkis küünlapäevast – Issanda templissetoomise pühast. Jeesuse sünnist on möödunud 40 päeva ja Maarja tuleb esimest korda pärast lapsevoodit templisse, et teda seada Issanda ette (Lk 2:22). Püha Vaim oli vagale mehele Siimeonile ennustanud, et ta ei sure enne, kui on näinud Issanda Messiat. Nähes püha perekonda templisse jõudmas, saabub Siimeonile selgus – tema aeg on ümber saanud. «Mu silmad on näinud sinu päästet.»
Seda kirjakohta said kõik osalised misjonär Minna Nikki juhtimisel läbi mängida, olles kord Maarja lapsega ja siis Siimeoni osas. Legend räägib, et kui Jee­sus templisse toodi, süttinud seal küünlad iseenesest põlema. Hiljem hakati sel päeval pühitsema küünlaid.
Kuidas suure mure korral Piiblist ja usust tuge saada, rääkis Iivika Mäeväli. Ühislaul võeti üles Mai-Liis Mäevälja juhtimisel. Edasi asuti Egle Viil­ma, Minna Nikki ja Mai-Liis Mäevälja suunamisel küünlaid valmistama. Koju kaasa sai igaüks enda valatud, rullitud või kaunistatud küünla. Naised tulevad taas kaevu juurde ülestõusmispühade paiku.
Tiiu Pikkur

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)