Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Toomkogudus uue kooli alguse juures

22.06.2011 | | Rubriik: Uudised

Egle ja Urmas Viilma – üheskoos uut kooli rajamas. ErakoguÜks mõnda aega küpsenud idee on leidnud väljundi. Nimelt alustab sügisest Tallinnas vanalinna hariduskolleegiumi (VHK) juures tööd I klass, millest Urmas Viilma sõnul võiks välja kasvada iseseisev luterlik erakool.
Tallinna Kaarli koguduse juures tegutsevast lasteaiast on loodetud ikka kooli edasiarendust, aga nüüd on hoopis VHK koostöös EELKga võtnud endale initsiatiivi lisaklassi ellukutsumisega uue kooli rajamiseks.
Urmas Viilma, kantsler ja Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetaja:
Vanalinna hariduskolleegiumiga seotud Püha Miikaeli koolis, mis on erakool, alustab sügisest tõepoolest uus esimene klass, millest koostöös EELKga võiks tulevikus kasvada välja iseseisev uus luterlik erakool. Klassi asuvad õppima õpilased, kes läbisid edukalt katsed VHK juures, kuid õppekohtade vähesuse tõttu jäid koolist välja. Selles klassis on nii luterlasi kui ka kirikliku taustata õpilasi.
VHK direktriss Kersti Nigesen võttis minuga maikuu alguses ühendust ja küsis, kas EELK oleks valmis alustama VHKga koostööd ühiselt uue klassi avamiseks, millest tulevikus võiks kasvada välja päris uus luterlik erakool. Olin Kersti Nigeseniga kunagi varem rääkinud kirikuringkondades liikuvast ideest asutada Tallinna luterlik kool. Talle meenus see jutuajamine ja ta leidis, et asjaolud sellise kooli loomiseks on piisavalt soodsad.
Esitlesime ettepanekut peapiiskop Andres Põderile, kes volitas assessor Ove Sanderit asjaga edasi tegelema. Ise olin koos peapiiskopiga välislähetuses. Ove Sander võttis kohe ühendust ka Kaarli kooli initsiatiivgrupiga ning kutsus neid projektiga kaasa tulema. Erinevatel põhjustel otsustati Kaarlis minna edasi iseseisvalt.
Kindlasti jõuame koostööd teha tulevikus. Samal ajal oleme tänu assessori edukatele läbirääkimistele VHKga jõudnud juba konkreetsete otsuste ja tulemusteni ning koolitööga saab sügisel alustada. Olemas on ka ruumid ja ligi 30 õpilast.
Kuidas on korraldatud õppetöö nimetatud I klassis ning kui suur roll selles on EELK-l ja Tallinna piiskoplikul toomkogudusel?
Õppetöö toimub samadel alustel kui VHKs. Järgnevatel aastatel saab kirik osaleda klassi komplekteerimisel ning seda püütakse teha eelistatult kristlikku kasvatusorientatsiooni järgivate perede lastest.
Kokkuleppel VHKga korraldab EELK seal luterlikku usuõpetust. Tallinna piiskoplik toomkogudus võtab konsistooriumi ettepanekul ja koguduse juhatuse otsusel kaasvastutuse uue kooli rajamisel ning annab koolile ka nimetuse toomkool.
Avatava klassi õpetajana asub tööle vastava pedagoogilise hariduse ja töökogemusega Egle Viilma, kes töötab toomkoguduses assistendina. Tema hakkab andma ka usuõpetust, omades selleks vajalikku pedagoogilist ettevalmistust ja pädevust.
Kui heita pilk ajalukku, siis Tallinnas tegutses toomkool teadaolevalt juba 14. sajandil. Kas Tallinna piiskopliku toomkoguduse idee toomkooli rajamiseks pärineb neist ammustest aegadest?
Toomkooli taasloomise idee on olnud õhus juba aastaid. Minu jaoks esmakordselt kõlas see 3–4 aastat tagasi konsistooriumis kogunenud ümarlaual, kus arutati luterliku kooli rajamise võimalusi Tallinnas. Siis olid laua ümber erinevate koguduste, UI ja konsistooriumi esindajad. Pärast seda ümarlauda elas oma kooli idee edasi, kuid ühist ja sihipärast tegevust ei järgnenud.
Kui mind valiti toomkoguduse õpetajaks, otsustasime toomkooli nimetuse võtta kasutusele oma koguduse kasvatustöö üldnimetusena. Ühisnimetuse alla koondasime pühapäevakooli, noorteringi, täiskasvanute vestlusringi ja isegi leerikooli. 2010. aasta sügisel otsustas juhatus, et toomkooli ideed tuleb edasi arendada ja asuda tegema ettevalmistusi võimaliku kooli rajamiseks.
Tol korral ei osanud keegi näha ette kevadel tekkivat olukorda ning sellega kaasnevaid võimalusi kooli loomisega reaalselt juba alustada. Et idee vajas edasiarendamist ja mõistlik oli seda teha koostöös mõne kogudusega, siis otsustas konsistoorium juunikuisel istungil taasasutada Tallinna toomkooli ja kutsuda kaasasutajaks Tallinna piiskopliku toomkoguduse. Koguduse juhatus võttis selle ettepaneku oma koosolekul päev hiljem ka vastu.   
Sirje Semm

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)