Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Toomkirikus pühitseti ametisse neli vaimulikku

09.11.2018 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Ühispilt altari ees. Joel Siim (esireas vasakult), Joel Luhamets, Timo Švedko, Siimon Haamer, Urmas Viilma, Toivo Treiblut, Kristo Hüdsi ja Tiit Salumäe; Mart Jaanson (teises reas vasakult), Eenok Haamer, Ants Tooming ja Leevi Reinaru.
Tiiu Pikkur

Laupäeval, 3. novembril pühitses peapiiskop Urmas Viil­ma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus preestriks diakonid Siimon Haameri ja Toivo Treibluti ning Kristo Hüdsi ja Timo Švedko.

Enne jumalateenistust andsid preestriameti kandidaadid toomkiriku vana käärkambri altari ees käsi Piiblil ametivande, mille võtsid vastu peapiiskop Urmas Viilma ja piiskopid Joel Luhamets ning Tiit Salumäe.
Pärast ametivande andmist sammusid õpetajaameti kandidaadid ja vaimulikud pidulikus protsessioonis kirikusse. Ametisse pühitsemisel assisteerisid peapiiskoppi titulaarpraost Eenok Haamer ja praostid Mart Jaanson, Leevi Reinaru, Jaan Tammsalu ning Ants Tooming. Armulaua pühitsemisel teenisid kaasa piiskopid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe. Teenistusel osales toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim, organist oli Kadri Ploompuu.
Kogudus laulis alguslauluks „Las oma sõna puhtasti“ (KLPR 239).
Tervituses rõhutas peapiiskop Viilma päeva erilisust kogu kirikule, sest selliseid ordinatsioonijumalateenistusi, kus korraga seisab altari eest neli preestrikandidaati, toimub väga harva.
Pihitalituse pidas Tallinna praost Jaan Tammsalu. Vana Testamenti (Jeremija 1:4–9) luges Valga praost Mart Jaanson. Uue Testamendi Pauluse kirjast roomlastele (12:4–12) luges Lääne praost Leevi Reinaru. Päeva laul oli „Kui väsib üks“ (KLPR 246).

Viinapuu ja tema oksad
Püha evangeeliumi (Jh 15:1–5) luges Tartu praost Ants Tooming. „Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.“
See koht pühakirjast oli ka Timo Švedko jutluse aluseks võetud. Jutlustaja mõtiskles elu eesmärkide üle. Kas kõik lõpeb surmaga või on kõik, mida me elus teeme, seotud meie igavese hingega. Kristlane on oma valiku teinud, ta on mõistnud, et Jumal on teda otsinud ja andnud talle lahenduse.
Kui Jeesus ütleb, et teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks, tähendab see, et inimene ei vali endale ülesandeid, vaid need tulevad Jumalalt. Tema seab inimese ülesannetesse, mille täitmine kannab vilja. Inimesel peab olema Jumala antud kutsumus, selleks et kanda igavest vilja.
Jutlustaja pöördus oma kaas­ordineeritavate poole, sõnades: „Meie oleme teiega täna siin, sest me oleme oma kutsumuse ära tundnud. Me oleme vastanud Jumala kutsele. Meil on ees ülesanded, millelt Jumal ootab igavikku ulatuvat vilja. Selleks tuleb meil jääda Kristusesse ning elada kuulekuses rikkalikku ja viljakat vaimulikku elu, mis on austuseks Jumalale. Ja kui meie elus tuleb ette palju sellist, mis takistab vilja kandmast, siis pidagem meeles Jeesuse sõnad, kes ütleb, et igaühte, mis kannab vilja, Jumal puhastab, et see kannaks rohkem vilja.“

Tööle läkitatud
Usutunnistuse luges kogudus koos titulaarpraost Eenok Haameriga. Ordinatsioonilaulu „Oh Looja Vaim, nüüd hingesse“ (KLPR 130) järel algas ametisse pühitsemine ordinantide esitlemise, tõotuste andmise, pühitsuspalve ja käte pealepanemisega. Siis riietati värsked preestrid ametirüüsse ja läkitati tööle. Kirikupalve pidasid õp Joel Siim ja neli uut õpetajat, viimased jagasid ka armulauda.
„Oh võtkem Jumalat“ (KLPR 302) kõlas võimsalt vana kiriku võlvide all tähtsa sündmuse kinnituseks. Laupäeva pärastlõunane kirik oli rahvast täis – nelja vaimuliku elu tähtsündmusele olid kaasa elama tulnud pereliikmed, ametikaaslased, sõbrad, sugulased ja muidugi oma koguduse liikmed.
Tiiu Pikkur

Eesti luterlikus kirikus on kolmeastmeline ordinatsioon: diakon, preester, piiskop. Preestreid kutsutakse meie traditsioonis ka õpetajaks või pastoriks. Tegu on sama ameti kolme eri tahuga, mis rõhutavad selles ametis toimimise erinevaid aspekte. – Toim.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)