Kas inimene on midagi erakorralist? Darwin näitas, et needsamad protsessid, mis on kujundanud kõik teised orgaanilisest ainest olendid, on tootnud
ka inimese.