Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tööd Raadi kalmistul jätkuvad

04.04.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Katusevahetus aitab päästa idamaise kabeli hävingust. Rita Puidet

Tartu Raadi kalmistu edelaküljel Kalmistu tänava ääres remonditakse idamaist kabelit.

Mitu aastat on töömehed olnud usinalt ametis 1773. aastal asutatud Tartu Raadi kalmistul, remontides sealseid kabeleid. Neid on lisaks leinamajale kokku kuus. Eks see on ka loomulik, sest kalmistu, mis 2004. aastal arvati Euroopa tähelepanuväärsemate kalmistute hulka, võiks olla igati väärt oma tiitlit.
Viimastel aastatel on remonditud leinamaja, Telleri kabelit (1794) ja Uspenski kabel-kellatorni (aastast 1899). Idamaises stiilis kabel viimati mainitu kõrval on Tartu Kalmistute juhataja Enn Veenpere sõnul noorim, pärinedes 1900ndate algusest. Täpset ehitusaega nagu ka arhitekti pole teada, ebaselge on ka ehitise algne funktsioon.
Kuigi Telleri kabelis on jäänud teha sisetööd ja tööd jätkuvad ka Uspenski kabeli juures, tuli käsile võtta idamaise kabeli katus, sest vihm võib hävitada kabeli seinamaalingud. Hoonele panevad uue katuse Haspo Restauraatori töömehed. Tööd kabeli juures jätkub aga mitmeks aastaks: korrastamist ootab välisfassaad, uurimist ja taastamist aga maalingud, et need oma täies ilus nähtavad oleksid.
Enn Veenpere sõnab, et kalmistul on hea koostöö linna ja muinsuskaitseametiga ja ka idamaise kabeli taastamine sai võimalikuks tänu mõlema panusele.
Järgmis(t)el aasta(te)l loodetakse alustada ka Rauch-Seidlitzi ja Arraku kabeli korrastamist. Kui Uspenski kabel-kellatorni kasutatakse leinamajana, siis hauakabeleid aktiivsesse kasutusse ei võeta, kuid tõenäoliselt hakatakse neisse tegema ekskursioone, et inimesed nende ilust osa saaksid.
Rita Puidet

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)