Esileht » Arvamused » Arvamus »

Tom Sawyeri vaatepunkt

21.12.2005 | | Rubriik: Arvamus, Juhtkiri

Jõulupühad on lähedal. Kas ja kuidas neid pühitseme? Jõulupuu, -kirik, -kingitused, -road, -peod ja kõned täidavad meie aja. Palamuse kultuuritöötaja kuulutas raadios, et jõulupühad ei ole kristlikud pühad. Üks usuliikumine peab jõule ja sünnipäevi paganlikuks traditsiooniks. Püha öö on seostatud telereklaamis Saaremaa vägijoogiga. Ometi tuleb märkimisväärne osa eesti inimestest jõulukirikusse!
Mis on see jõulutunne, mida me ootame ja pakume? Seda tunnet otsitakse inimeste lähedusest. Heategudest – andes ja vastu võttes. Sellest kõigest räägime kirikus igal pühapäeval, aga ainult jõulude ajal tullakse selle sõnumi juurde hulkadena. Tavapühapäevaga võrreldes on see eriline aeg kõnetada inimest. Kas oskame leida Tom Sawyeri vaatepunkti nii, et kuulaja avastaks jõulusõnumi salapärase müsteeriumi? Kui Tom palub oma sõpru aeda värvida, siis keelduvad kõik. Kui Tom vihjab, et aia värvimine on tähtis tegevus, millega igaüks ei saa hakkama – paluvad nad endale võimalust aeda värvida. Stseeni lõpus maksavad sõbrad Tomile – privileegi eest saada ihaldatud tööd.
Jõulude ajal on meil eelis jõuda laiemate hulkadeni, et rääkida Kristuse sünni ja privileegi olla Kristuse järgija tähtsusest. Peapiiskop Andres Põder tegi mõni aeg tagasi ettepaneku keskenduda ristimisele. Ristimiskäsk on ühelt poolt Jumala tegu ja teiselt poolt kuulutustöö alus ning eesmärk. Jeesus andis kogudusele meelevalla ristida ja kuulutada. Kasvada ristimise armus tähendab iga kristlase kasvamist kutsumises. See tähendab isikuna kasvamist ja kaasatöötamist koguduseliikmena.
Identiteet ja motivatsioon on käesoleval ajal kogudusetöös olulised mõisted. Kui ei ole kristlasena identiteeti, siis pole ka motivatsiooni tegutseda. Tuleb ju suur osa kogudusetööst teha vabatahtlikuna. Identiteet on teadmine endast sotsiaalseis olukordades ja suhetes. EELK liikmete puhul on identiteedikriis ilmne, kuna alla ühe neljandiku liikmetest kannab vastutust koguduse majandusliku toimetuleku eest ja väiksem osa nendest osaleb kogudusetöös.
Kui väärtustatuks peab koguduse nõukogu liige või töötegija oma positsiooni koguduses ja ühiskonnas? Kas peame eesõiguseks, et oleme kutsutud kaasa töötama EELKs? Motiveerima tähendab põhjendama. Mõiste tuleneb sõnast «motiiv» ja on ajend, põhjus. Motivatsioon avaldub tahtes kaasa töötada. Miks ma teenin kogudust või olen koguduse nõukogu liige? Koguduse organitena ja liikmetena kujundame oma koguduse palge. Hea koostöövaimsus peaks olema aluseks, mis tugevdab identiteeti ja motiveerib kaasa töötama.
Kogu kiriku ja iga koguduse töövaldkondade teravik on misjon. Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimees kordab aeg-ajalt tõsiasja, et kogudus ei ole ehitusfirma ega sotsiaalmaja. Koguduse olemasolu mõte lähtub Jumalalt saadud ülesandest kutsuda, õpetada ja lähetada. Kogudus on ühelt poolt traditsioonide hoidja, teiselt poolt ülesandega liikvel olev rahvas. Inimeste juhtimine pimedusest valgusesse ja hukatusest pääsemisele on see, milleks kogudus rajati.
Eesti keele sõnaraamatus öeldakse misjoni kohta, see on oma usu propageerimine muu-usuliste või uskmatute hulgas. Misjoni eesmärk ei ole Jeesusele poolehoidjaid värvata, vaid järgijaid kutsuda ja kasvatada. Misjonär peab oskama ja olema valmis abistama inimest, kes soovib pöörduda ja saada päästetud. Katse inimest äratada tekitab vastuhaku. Inimese patune loomus ei taha oma Loojaga kohtuda, et südametunnistuse hääl ei rikuks maist elu. Sellepärast võib kuulaja esimene reaktsioon olla agressiivne ja ründav. See ei tohi saada kristlasele vaikimise põhjuseks, et keegi ei taha meie sõnumit kuulata. Meie ajastu küsib igalt kristlaselt, kas julged ja tahad olla usklik, kes järgib Jeesust. Koguduse töötegijatena saame kutsuda ja luua usus kasvamiseks tingimused, aga kasvu annab Jumal.
Väga palju sõltub kogudusetöö edu meie hoiakutest. Peaksime Tom Sawyeri vaatepunkti järgima. Mida see meie jaoks tähendab? Õige suuna annab ema Teresa: «Me ei pea tegema suuri asju, vaid väikesi, kuid suure armastusega… Jumal ei küsi, kui palju raamatuid me lugenud oleme, kui palju imesid korda saatnud, vaid kas oleme andnud talle oma armastusega kõik, mida oleme suutnud.» See tähendab armastusega lihtsat Kristuse järgimist.
Püha jõuluõhtu jumalateenistus on Jumala poolt öeldud aamen – tunnistus sellest, et Kristus on sündinud ja lunastus on kingitud. Ühendagu meid palve, et jõuluaeg annaks kuulajatele arusaamist jõuluöö saladuse avastamiseks.
Leevi Reinaru,
Misjonikeskuse juhataja

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)