Esileht » Arvamused » Arvamus »

Toimetuse postist. Tunnistus koguduse ees

27.05.2009 | | Rubriik: Arvamus

Kiitus ja tänu Jumalale! Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste-omandamisele meie Issanda Jee­suse Kristuse läbi, kes meie eest suri. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei saa hukka, vaid temal oleks igavene elu. Jumal laskis meie kõigi süüteod tulla Tema peale. Kiitus ja tänu Jumalale, Jeesusele Kristusele!
Ei tahaks enesest rääkida, kuid ei saa ka rääkimata jätta, sest see on juhus, mis ei kordu. Veebruarikuus olin raskel operatsioonil. Tean, et teie, head inimesed, kogu kogudus, tegite eestpalveid minu eest. Tänu teile! Ise palvetasin operatsioonile minnes, andes oma ihu, hinge ja vaimu Jeesuse Kristuse, minu lunastaja kätte. Kiitus ja tänu Temale.
Operatsioon kulges hästi ja läks korda. Jumal võttis teie kui ka minu palveid kuulda. Kiitus ja tänu Jumalale ja teile eestpalvete eest! Mulle meenub ja jääb alatiseks meelde episood, kui lamasin intensiivravi palatis. Sellest tahaksingi teile rääkida. Tundsin end väga halvasti. Hingamine oli raske, kartsin, et lämbun, ka valud olid. Tuli kannatada.
Korraga tekkis mu peas selge kordumatu mõttevälgatus. Ma mõtlesin ja sain teha enesele selgeks, mis minu, patuse inimese kannatus on võrreldes Jeesuse Kristuse kannatustega. Kiitus ja tänu Tallele! Teame kõik, et Jeesus oli veatu, patuta ja süütu. Teame sedagi Tema piinadest – terve kannatuste nädal.
Surm ristil, pilkamiste, mõnituste, peksmise ja piinamistega. Mis tegi ja tundis Tema püha ja õilis süda? Ta kannatas kibedasti ja enne, kui hinge heitis, palus Ta kõigeväeliselt Isalt oma piinajate ja hukkajate eest: Isa, anna nendele andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad!
Tänu, kiitus ja ülistus Temale! Mis oli minu valu selle kõrval? Seda kõike meenutades hakkas mul kergem ja ma olin leidnud tuge ei kelleltki muult kui meie Lunastajalt Jeesuselt Kristuselt. Tänu Temale saan olla jälle palvelas. Kiitus ja tänu Jumalale!
Arvan, et see episood ja selle meenutamine võib aidata mõndagi raskes olukorras olevat inimest, kui ta vaevub meenutama eelräägitud tõsilugu. Palvetage Jumala, Jeesuse Kristuse poole, kes meid oma püha vere läbi on lunastanud. Tänu ja kiitus Jumalale! Jumal õnnistagu kõiki pühakodasid, kirikuid ja palvemaju, nende õpetajaid ja kogudusi. Õnnistatud olgu ka Laitse palvemaja-kogudus, et see suureneks edasi Jumala auks ja kiituseks.

Endel Mets

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)