Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tõhus perehooldus aitaks muuta elusid

05.03.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Möödunud nädalal oli Tartu Maarja koguduses infopäev perehooldusest.

Soome Kitee evangeelse kutsehariduskeskuse koolitaja Sanna Kosonen tutvustas kodumaal positiivset poolehoidu võitnud hooldusmudelit, mida võiks juhul, kui projektile Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastus saadakse, ka Eestis rakendama hakata.
«Kutsehariduskeskuse roll selles projektis on luua koos meie omavalitsustega riiklikule sotsiaalsüsteemile tuginev koolitusmudel,» selgitab infopäeva üks korraldajaid, koguduses diakooniatööd tegev Lea Saar.
Mudel on sisu poolest lai ning sisaldab näiteks esmaabikoolitust. Kutsehariduskeskus pakub perehooldajatele ka lisakoolitusi, tööalast nõustamist ja juhendamist. Õppeasutusel on välismaistest koolitustest palju kogemusi, mis on kasulik rahastuse saamiseks.
Sisuliselt tähendab see, et sügisest hakataks Soomes väikese omapoolse osalustasu eest õpetama meile perehoolduse koolitajaid.
Tulevased koolitajad tutvuvad Soomes kasutatava mudeliga, saavad vastava hariduse, mille juurde kuulub hingehoid, sest perehooldaja peab olema valmis surijat toetama, aga ka endaga hakkama saama. Vajalikku järelkoolitust saavad juba pakkuda meie õppeasutused.
Perehoolduse mõiste on meie jaoks võõras ja tekitas infopäeval palju küsimusi. Lihtsalt öeldes on perehooldus eaka või puudega inimese hoolitsuse korraldamine vastava koolituse saanud perehooldaja kodus ja perehooldaja on inimene, kes hoolitseb eaka või puudega  inimese eest oma kodus.
Taoline hooldus sobib eakale, kelle tegutsemist pärsib mälu nõrgestav haigus, vanuse tekitatud haprus või turvatunde puudumine. Perehooldaja kodu elukeskkonnana toetab eaka tegutsemisvõimet argielus ja julgustab teda osalema igapäevategemistes, ühtlasi toetades tema suhteid lähedastega. Soome kogemusel pannakse perehooldusele sageli surijad, kellele perehooldaja saab osutada vajalikku emotsionaalset tuge.
Rita Puidet

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)