Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Tõde teeb vabaks

17.06.2009 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kõik me teame, mida tähendab valu. Kui ma ennast ära löön või muud moodi vigastan, siis saan ma seda kindlasti tunda. Aga on ka sügavamaid haavu, mille puhul valu nii kergelt ei möödu ja mis ei vigasta üksnes ihu, vaid tungivad ka südamesse. Niisugused haavad tekivad inimeste omavahelistest suhetest: mehe ja naise vahel, vanemate ja laste, õdede ja vendade vahel. Igasugune inimkooslus on tegelikult nagu suur perekond, kus ebakõlasid ja neist tekkinud haavu saavad ainult inimesed ise parandada. Vaid üksikud on nii tugevad – ja siis peavad nad olema usuliselt tugevad –, et suudavad kanda oma üksindust ja eraldatust, teiste vaenulikku hoiakut või hoolimatust. Kõik me vajame mõistmist ja hoolitsust – seda, mida Uues Testamendis nimetatakse armastuseks ja halastuseks.

Jaan Kiivit
«Tõde teeb vabaks», Logos, 1999

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)