Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Tiit Salumäe ja Joel Luhamets pühitseti piiskopiks

29.04.2015 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Peapiiskop Urmas Viilma õnnitleb vastpühitsetud piiskoppe Tiit Salumäed ja Joel Luhametsa.
Erik Peinar

Jüripäeval, 23. aprillil pühitses peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus piiskopiks Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhametsa (63) ja Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja Tiit Salumäe (63).

Jumalateenistusel, mis algas piduliku protsessiooniga kirikusse, osales 80 vaimulikku Eesti luterlikust kirikust ja 16 väliskülalist, kellest 8 olid piiskopi ametis.
Alguslaulu ja tervituse järel rõhutas peapiiskop, et piiskop on ülevaataja ametis ning Salumäe ja Luhamets on väärilised piiskopina teenima. Kirikukogu abijuhataja Urmas Arumäe luges ette kirikukogu otsuse piiskoppide valimise kohta.
Pihitalituse viis läbi assessor Marko Tiitus. Vana Testamenti ja epistlit lugesid kirikukogu saadikud Sigrid Põld ja Raivo Linnas ning evangeeliumi diakon Jaanus Tammiste. Lugemiste vahele kõlas Eerik Jõksi loodud ja kogudusega responsoorselt esitatud psalm. Mõlemad vastsed ülevaatajad said endale Eerik Jõksilt pühenduslood.
Tõeliselt hariva ja mitmekülgse jutluse pidas piiskop Einar Soone. Iga kirikuline sai teada, kuidas püha Jüri (Gre­gorius) tagakiusudes hukati. Oskuslikult vedas piiskop paralleele tänasesse päeva, kõneldes nii kaasaja kristlaste tagakiusudest kui vabadusvõitlejatest Eestis. Mainimist leidis ka UNESCO lugemise päev ja see, et usuteaduskonnad ülikoolides vajavad kiriku toetust. Ametisse seatavatest piiskoppidest kõneldes rõhutas Soone, et nad on kauaaegsed ja ustavad vaimuliku töö tegijad.
Pärast assessor Ove Sandri loetud usutunnistust algas jumalateenistuse kõige olulisem osa, piiskoppide pühitsemine. Pühitsejad olid peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Einar Soone ja emeriitpeapiiskop Andres Põder. Välispiiskoppidest assisteerisid Soome emeriitpiiskop dr Juha Pihkala, Ingeri piiskop Aarre Kuukauppi, Läti piiskop Pāvlis Brūvers ja Inglise kiriku piiskop dr Brian Castle.
Piiskopid vastasid piiskopi ametivande (mille nad olid juba jumalateenistuse eel alla kirjutanud) alusel esitatud küsimustele ja käte pealepanemisega toimunud pühitsuspalve järel pani peapiiskop neile kaela piiskopiristi ja pähe mit­ra ning assistendid rõivastasid ametisse pühitsetud piiskopid ametirüüga. Seejärel ütlesid tervitussalmi lisaks assisteerinud välispiiskoppidele veel emakeeles Norra, Rootsi, Taani ja Siberi piiskopid.
Kirikupalve järel algas üks jumalateenistuse liigutavamaid hetki – armulaua seadmine. Issanda lauda pühitsedes rakendati kontselebratsiooni (con ’koos’, celebrare ’pühitsema’), mille käigus koos peapiiskop Viilmaga lugesid seadmissõnu ka vastselt ametisse pühitsetud piiskopid. See oli märk kiriku ühtsusest.
Pärast õnnistamist laulis kogudus koos kaasa teeninud kooridega võimsalt kõlava luterliku kiriku hümni «Üks kindel linn ja varjupaik». Seejärel kutsus peapiiskop palvetama ametisse seatud piiskoppide eest ning andis sõna Euroopa Parlamendi saadikule Tunne Kelamile, kes rõhutas oma sõnavõtus vaimse dimensiooni olulisust ühiskonnaelus. Väliskülaliste poolt tervitas Norra piiskop Atle Sommerfeldt.
Kui protsessioon oli kirikust lahkunud, oli kõigil kirikulistel võimalik jääda kirikukohvile ja selle juures teiste kirikulistega suhelda.
Uute piiskoppide ametisse asumise järel on peapiiskopile kiriku teenimisel abiks neli piiskoppi: Joel Luhamets, Tiit Salumäe, Einar Soone ja Andres Taul Välis-Eesti piiskopkonnas.
Kaido Soom

Joel Luhamets
Sündinud 19.3.1952 Antslas.
Tartu Pauluse koguduse õpetaja.
Piiskopina teenib Lõuna piirkonda; asukohalinn Tartu.

Tiit Salumäe
Sündinud 25.12.1951 Tartus.
Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja.
Piiskopina teenib Lääne piirkonda ja eestikeelset diasporaad Euroopas, sh Venemaa aladel. Asukohalinn Haapsalu.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)