Esileht » Uudis » Uudised »

Tiit Pädam konsistooriumi peasekretäriks

27.03.2002 | | Rubriik: Uudised

Selle aasta algusest töötab konsistooriumi peasekretärina Tiit Pädam, kes praegu jätkab ka oma eelmisel töökohal EELK Usuteaduse Instituudi rektorina.
Tiit Pädam (43) on sündinud Tallinnas, õppinud Nõmme gümnaasiumis, mille järel asus Kunstiülikooli arhitektuuri õppima. Osales kiriku noortetöös, suviti restaureeris kirikuhooneid koos kristliku ehitusmaleva vabatahtlikega. Kunstiülikooli lõpetas diplomeeritud arhitektina 1983. aastal. Jätkus töö kirikute ennistamisel.
1983. aasta sügisest asus tööle EELK ajakirja sekretärina, hiljem konsistooriumi peasekretäri abina, 1988. aastast töötas peasekretärina ja 1992. aasta kevadel asus õppima Usuteaduse Instituuti. Sama aasta sügisest kuni 1998. aastani õppis Uppsala ülikoolis ja Johannelundi Teoloogilises Instituudis.
Lõpetas ülikooli teoloogiakandidaadina ja filosoofiamagistrina. Teoloogilisest instituudist sai Rootsi kirikus õpetaja ametisse ordineeritavatelt nõutava praktilise ja teoreetilise ettevalmistuse.
Tiit Pädam on õpetajaks ordineeritud Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 15. septembril 1998. aastal. Usuteaduse Instituudi rektoriks valiti ta 1998. aastal.
Oled teist korda oma elus konsistooriumi peasekretär, kas tööülesanded tollase ajaga on erinevad? Mis on sinu tööülesanded, lähem ja kaugem perspektiiv?
Tollast ning praegust aega on raske võrrelda. Kuigi paljud asjad kirikus eeldavad järjepidevust, ei puuduta see ametikohti. Peasekretäri ametikohta pole olnud aastaid. Aasta alguses otsustas konsistoorium sellenimelise ametikoha taas luua.
Minu endisi ülesandeid täidab konsistooriumi kantselei paremini, kui mina mõne kaastöötajaga suutsin. Lisandunud on uusi töövaldkondi ning mitme järele on kadunud vajadus. Praegu on minu ülesandeks piiskoppide nõustamine teoloogilistes küsimustes, kiriku institutsionaalse struktuuri arendamine ning kirikuvalitsuse koostöö korraldamine teiste kirikute ja allasutustega. Allun otseselt piiskoppidele ning tööleping lõpeb peapiiskopi ametiaja lõppemisel.
Kuidas saab ühitada rektori ja peasekretäri tööd?
Kahe töökoha ühitamine on võimalik vaid lühikest aega. Usuteaduse Instituudis jätkub töö endiselt, uuel töökohal on töörütm alles kujunemas. Kirikuvalitsus kuulutab rektori koha vakantseks ning loodan, et leidub sobiv inimene, kes seda tööd jätkata soovib.
Tiiu Pikkur

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)