Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Tiina Ool

27.05.2009 | | Rubriik: Persoon kaasajast

 Aasta laste- ja noorsootöö tegija on Tiina Ool, Kuressaare Laurentiuse koguduse laste- ja noortetöö juht 2003. aasta algusest ja praostkonna sama valdkonna juht aastast 2005.
Tiina Ool on ise kirjutanud: «2008. a on olnud järjepidev, on toimunud erinevaid üritusi, laagreid ja koolitusi. Jumala õnnistusel on tulnud juurde uusi abilisi, samuti on liitunud uusi lapsi ja noori.»
Lisaks töötab Tiina Ool osalise ajaga perevägivalla ohvritele mõeldud laste ja noorte varjupaiga Laurits kasvatajana. On aktiivselt aidanud kaasa varjupaiga asutamisel koguduse juurde. Koguduse õpetaja kõrval on ta peamine leeritöö korraldamise ja läbiviimise eest vastutaja.
Kaks korda kuus abistab Tiina Ool koguduse õpetajat jumalateenistusel piiblilugemisel ja armulaua jagamisel.
Aasta sündmusena on ära märgitud MTÜ Noorteklubi ESIK tegevust.
Noorteklubi ESIK koosneb 12 kristlikust noorest vanuses 20–28, kelle eesmärgiks on edendada noortetööd Sakus, saades seejuures ise kogemusi üritusi korraldades ja noorsootööd tehes.
Töö on suunatud põhikooli lõpuklasside ja keskkooliealistele noortele, kel puudub kogemus kiriku/kristlusega. Igakuiste ESIKu nime kandvate ürituste läbiviimisega tahetakse anda positiivseid sõnumeid meelemürgivabast elust, arutleda teemadel usk, suhted, armastus, seks, ühiskond, materiaalsed väärtused. Igale üritusele on kutsutud kõnelema kas noortejuht, noortepastor või mõni muu teemas pädev ja noortepärane inimene. Et üritus oleks täiuslik ja sõnum paremini noorteni jõuaks, kaasatakse teemakäsitlusse videod, muusika, näidendid, mängud.

Merike Pootsmaa,
EELK LNÜ sekretär

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)