Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Thomas Vaga: kirik on eestluse üleval hoidja

29.08.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Thomas Vaga Tallinna-külastust sai seekord mõõta tundidega. Tiiu Pikkur

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) piiskop electus Thomas Vaga (80) viibis juulikuus Tallinnas ainult loetud tunnid, ent leidis aega kohtuda ka Eesti Kirikuga.

Seekordse Euroopa reisi eesmärk oli tutvustada oma lapselapsele neid kohti Rootsis ja Soomes, kus vanaisa Thomas ja vanaema Airi varem elanud ja töötanud on. Tallinna põigati kiirvisiidile Helsingist.

Hoiame järjepidevust
Kuidas elab E.E.L.K.? „Me tunneme, et meie oleme selle sama kiriku – Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku liikmed, kogudused ja juhtkond, kes järgivad neid põhimäärusi, mis toodi Eestist siis, kui suur põgenemine oli. Me oleme ikka seesama kirik, kuid palju vähema liikmete arvuga.
Inimesed soovivad, et nii jumalateenistuse kord kui ka juhtimine oleks samasugune, kui see on olnud paguluses 1944. aastast peale. Kõik läheb endist viisi edasi, eriti jumalateenistuse kord. Sellepärast me tegime ka agenda uue trüki, et neid oleks õpetajatel, nende abilistel ja ilmikutel võimalik kasutada. Me tegime ka agendaga tutvumise kursuse, kust kõik huvilised said osa võtta. Lauluraamatuna aga kasutame Eestiski kasutusel olevat „Kiriku laulu- ja palveraamatut“, mis on välja antud EELK ja E.E.L.K. koostööna.“
Vaga ütleb, et inimestele on tähtis ametitalituste kombestik. „Näiteks leer, mida meie nimetame eesti leeriks. Leerilapsed on selles mitu aastat vanemad kui Ameerikas üldiselt. Me teeme nädalasi leerilaagreid, mis on kogu materjali omandamiseks muidugi väga lühike aeg. Ma saadan leerilastele osa materjale juba ette, et nad saaksid n-ö kaugõppe korras end ette valmistada. Mul on olnud noori, kes on varem ameerika leeris käinud, oli ka üks noor katoliiklaste perest.“
Piiskop Vaga, keda Eesti riik on tunnustanud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga, rõhutab mitu korda, et kiriku ja selle ametitalituste näol on tegemist eestluse üleval hoidjaga ja sellepärast ei tohi traditsioone rikkuda ega muuta ei ametitalituste sõnastust ega korda. Eriti puudutab see matusetalitusi. „Vanemad eestlased soovivad ikka eesti matust!“

Anname parima
E.E.L.K., kuhu kuulub üheksa kogudust ja üks kuulutuspunkt, vaimulikud teenivad tavaliselt mitut kogudust. Vaga sõnul on tal endalgi mitu kogudust teenida: Lakewoodi Pühavaimu, New Yorgi Pauluse ja Bergen County ning Seabrooki. Teised kogudused on veel: New Yorgi Pauluse Schenectady-Albany pihtkond, Chicago Esimene, Cleveland-Ohio, Connecticuti, Los Angelese, Toronto Vana-Andrese.
Kodumaalt tulnud õpetajatest teenib praegu Los Angelese kogudust Enn Auksmann. Vaga nimetab, et kodumaalt õpetaja USAsse tööle saamine on keerukas protsess. Õpetajate puudus on ka Ameerika luteri kirikutes. „Ega me ei saagi teha nii, et igal kogudusel on oma õpetaja, sest kogudus ei jõua teda üleval pidada.“ Nii on Ameerikas nagu Eestiski sageli õpetajal veel teinegi töökoht.
„Me anname oma parima,“ kinnitab piiskop Vaga. „Jumala abiga teenime edasi, ükskõik kui palju või kui vähe rahvast kirikus on.“ Tulevikus EELKga ühinemisse Vaga ei usu. „Ma ei usu, sest inimesed, kes selle otsuse tegid, on otsustanud jääda E.E.L.K. kommete ja traditsioonide juurde. Mina isiklikult ka ei taha muudatusi teha. Ja tegelikult on ju Ameerikas mitu iseseisvat luteri kirikut.“
Tiiu Pikkur

Toimetuselt:
Kui 2010. aastal ühinesid EELK Kodu- ja Välis-Eesti kogudused, otsustasid mõned Põhja-Ameerika kogudused jääda iseseisvaks ja mitte ühineda EELKga. Suurimad neist on Los Angelese ja Lakewoodi kogudus. EELKga mitteühinenud kogudused on valinud Thomas Vaga piiskop electuseks, st tulevaseks piiskopiks. Peapiiskop Urmas Viilma, kes koordineerib diasporaad Austraalias, Ameerikas ja Kanadas, on kinnitanud, et kõigi võõrsil elavate luterlastest rahvuskaaslastega ollakse armulauaühenduses.

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)