Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Tervituskiri koolirahvale teadmiste päevaks, 1. septembriks 2018

05.09.2018 | | Rubriik: Arvamus

Armsad õpilased, lastevanemad, õpetajad ja kogu koolirahvas!
Teame kõik eesti vanasõna „Käbi ei kuku kännust kaugele“, millega sarnaneb Jeesuse mõtteavaldus „Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast“ (Mt 12:33).
Hea või halb vili – kurjus või headus ei ole reeglina sõltuvad hariduse tasemest. Küll aga kasvatuslikest ideedest ja tõest, mille keskel on üles kasvatud või millest lähtuvalt kujundatakse oma hinnangud elule ja ümbritsevale. Oma mõju on sellelgi, kas ollakse kogenud rohkem headust kui kurjust, enam armastust kui vihkamist.
Mõnest inimesest ei vooli teise ligimese jaoks ligimest ka kogu elu kestev õpe kuulsates koolides või ülikoolides. Teine saab tänu toetavas keskkonnas üleskasvamisele varakult ligimeseks ligimesele. Lõpuks aga kujundab inimese olemuse see, mis peitub tema südames.
Väga paljud vanemad ja õpetajad teavad laste südameukse salakoodi, mida kasutades saab aidata lapse südamesse talletada kõike head ja tulevikku ülesehitavat. Selleks pole mõni keeruline valem või võrrand. Pigem saab määravaks mõistev ja heatahtlik sõna, lahke ja julgustav pilk, turva- ja kindlustunnet väljendav olek, huumorimeel, oskus eksida, julgus oma eksimusi ja vigu tunnistada, kindel usk ajatusse tõesse ning oma isiklik eeskuju selle usu ja tõe kohaselt elades. Väärtuste vundamendile ehitab kasvav laps erinevaid teadmisi, oskusi, kogemusi ja veendumusi omandades endale imelise tuleviku – ELU.
Just ülesehitava loomuga inimesi, kes ajaloo pärandit tunnevad, traditsioonilisi väärtusi hindavad ning oma ümbritsevat keskkonda ja inimesi armastavad, tavatseme nimetada ristiinimesteks. Kus sünnivad meie haridus- ja usukatkestusega ühiskonnas uued ristiinimesed? Neid kohti pole palju – üksikud kodud ja perekonnad, kirikud ja kogudused, lasteaiad ja koolid. Viimaste aastate kogemus kinnitab, et meie ristirahva tuleviku oluliseks nurgakiviks saavad kristlikud koolid. Kristlik kool on ristirahva sünnitusmaja!
Soovin kõigile õpilastele, vanematele ja õpetajatele, kogu haridusrahvale õnnistusrikast teadmiste päeva ning viljakat uut kooli- ja haridusaastat!
Urmas Viilma
,
peapiiskop

Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)