Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Tervenemine Jeesuse kaudu on võimalik

20.01.2021 | | Rubriik: Jutlus

Siimona ämm lamas voodis palavikus. Ja otsekohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud; terve linn oli kogunenud maja ukse ette. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle: „Kõik otsivad sind!“ Tema aga ütles neile: „Läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!“ Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime.

Mk 1:30–39

Kuhu iganes Jeesus läks, seal jagas ta headust – kõiki õpetades, jutlustades ja tervendades paljusid inimesi. Tänases piibliloos tervendab Jeesus Siimona ämma, kes lamas voodis palavikus. Vähe sellest, et Jeesus vabastab naise palavikust, ta aitab haigel tõusta üles nii, et temast saab teiste teenija. Teisisõnu, Siimona ämmast saab esimene diakon, sõna „teenima“ tuleneb kreekakeelsest sõnast diakoneo – siinses tekstis on algkeeles kasutatud just seda sõna. Kirjeldatud sündmus kujutab endast justkui mudelit sellest, mida Jeesus soovib, et tema järgijad võiksid olla siin maailmas: tervendatud Issanda käe läbi, et teenida Jumalat ja ligimest. Tervendatud olemine ei tähenda üksnes või ilmtingimata füüsilistest vaegustest vabanemist, vaid eelkõige südame ja vaimu tervenemist kõigest kurjast. 

Siimona ämma tervendamine on alles loo algus. Meile maalitakse pilt Jeesusest, kes tervendab kogu linna haiged, kes maja ette olid kogunenud. Siimona ja Andrease kodu on muutunud tohutu suureks haiglaks, kus Jeesus taastab inimeste elud ja tervise. Kas pole mitte Siimona ämm ja tema maja ette kogunenud rahvahulk otsekui võrdpilt meie enda vaimsele ihule ning patupalavikus olevale maailmale, mis ootab tervenemist? Me kõik vajame seda, sest patt ja surm on kahjustanud meie sisemise inimese, kogu meie olemus on haavatud. Märkame, et me pole terviklikud, kui tunneme hinges rahutust, hirmu või viha – tundeid, mis ei lase olla lihtsalt õnnelikud ja rahul.

Mida siis ette võtta, et saada tervendatud ja aidata kaasa ka selle maailma tervenemisele? Tänapäeval võime leida palju näpunäiteid ja õpetussõnu, terveid kursusi, mis tõotavad pikemat elu ja head tervist neile, kes nende juhiste järgi elavad. Tavaliselt kiirustame arsti juurde, kui tunneme endal mingit tervisehäda tekkivat. See on väga hea, kui inimesed endaga tegelevad ja arstidki kujutavad endast otsekui Jumala käepikendust, ometi ei suuda ükski neist täita inimese kõige sügavamat igatsust – leida täiuslik harmoonia ja saada terviklikuks.

Põhjus on selles, et ükski neist maistest pingutustest ei ravi haava, mille patt ja surm meisse on tekitanud. Seda haava saab tervendada üksnes Jeesus Kristus. Jeesus tuli, et anda meile maitsta elu, milleks Jumal meid tegelikult on loonud, ning aidata meil ehitada siin maa peal tema Kirikut, kus inimeste elud muutuvad Püha Vaimu väes.

Siimona ämma tervendamisega näitab Jeesus, milline on Jumala süda. Haigeid tõrjuti tollal ja neisse suhtuti kui ebapuhtaisse inimestesse. Nad ei saanud osa võtta kogukonnaelust. Jeesus näitab, et Jumal tahab eelkõige taastada ühiskonnast kõrvale tõrjutute elu ja tuua nad tagasi kogukonna keskele. Kui soovime oma kogudusega olla tõeline Kristuse Kirik ja käia Jeesuse jälgedes, tuleb meil järgida Jeesuse eeskuju. Peame tõstma üles neid, kes on ühiskonnas kõige nõrgemad, toitma neid, kes on näljas, tervendama haigeid hingi ja südameid, sest Jeesus ise oli teenija ja on ka meid kutsunud üksteist teenima.

Ometi jääb küsimus, kuidas saame terveneda ja tervendada tänapäeval? Esmalt peame uskuma, et tervenemine Jeesuse kaudu on võimalik, teiseks peame palvetama, sest palves on tervendav vägi. Palvetades tuleb meil usaldada, et Jeesuses avaldab Jumal oma armastust kõige kõrgemal ja vägevamal tasandil. See armastus on kättesaadav iga inimese jaoks. Võid olla kindel, et kui sa seda usud, siis varem või hiljem – ajal pole siinkohal tähtsust – tervendab Jumala armastus sinu hinge selle kõige sügavamal tasandil ja muudab su elu harmooniliseks. Oota kannatlikult palves!

Jumala armastus täitku su südant! Kristuse valgus valgustagu su hinge ja tema veri puhastagu su ihu! Püha Vaim pühitsegu su elu, et sa võiksid saada tema rahumeelseks teenijaks Jumala riigi ülesehitajana selles maailmas! Aamen.

 

 

 

 

Tiina Klement,

Mustamäe koguduse õpetaja

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)