Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Terveks usu läbi

21.01.2015 | | Rubriik: Jutlus

Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja. Aga Siimona ämm lamas voodis palavikus. Ja otsekohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud; terve linn oli kogunenud maja ukse ette. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle: «Kõik otsivad sind!» Tema aga ütles neile: «Läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!» Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime.
(Mk 1:29–39)

Vana Testamendi rahva jaoks oli kõik haigus ja õnnetus otseselt patu palk. Tänapäeval räägime eluviisidest, toitumisest, geenidest, mis kõik siis viimselt määravad meie tervise ja võimalused. Vahel lisatakse sinna nimekirja hirmud, ebakohased mõtted, identiteedikriis jms, mis kulutavad ega lase inimesel elada seda päris oma elu. Me ei tea, mida Jeesus sellest kõigest arvas, kuid oma õpilase Peetruse majja minnes leidis ta eest tema haige ämma.
Markus ei räägi sellest, et jüngrid oleksid palunud Jeesusel Peetruse ämma terveks teha. Jeesus lihtsalt astus ta juurde, võttis ta käest kinni, ja Siimona ämm tervenes silmapilkselt. Ristiusk on väga praktiline. Ja selles loos annab Jee­sus selge sõnumi: mine! Järgi! Tee! Just praegu on sinu elu ja võimalused. Just praegu tahab Jeesus täita sinu elu heade andidega. Miks sa siis küsid vähem, kui jumal anda tahab.
Meie jaoks on tervendamislood evangeeliumis jäetud äratuseks ja tegutsemiseks. Meil kõigil on võimalik inimestega suhelda. Meil kõigil on võimalik endas üles leida vajalikud instrumendid, mille abil aidata ja toetada kaaslasi enda kõrval. Vaimukandjatena on meil võimalus üksteist tervendada Jeesuse vaimu jõuga.
Muidugi ei tähenda see seda, et arsti juurde pole vaja minna. Kindlasti ei ole see üleskutse hakata nn tervendajaks. Mul on lihtsalt kahju sellest, et kristlastelt oleks justkui kaaperdatud paljud meid ja meie usku iseloomustanud asjad ja võimised. Oleme Jeesuse töö jätkajad tihtipeale «suulises traditsioonis». Eks siingi maksab apostel Jaakobuse sõna: «Usk ilma tegudeta on surnud.»
Just evangelist Markus on seda meile täna kuuldud loos meelde tuletamas. Jeesus tegutseb. Jeesus loob silla inimese ja tema sisemise allika vahel ja just see hakkab töötama inimese tervendamiseks ja hüvanguks.
Markuse jaoks on haigused ennekõike seotud deemonitega, kes inimest kiusavad ega lase elada vaba ja õnnelikuna. Sellepärast ajab Jeesus välja «palju kurje vaime» ja samal ajal ei luba deemonitel rääkida. Markus ütleb, et «need teadsid, kes ta on». See aga tähendab, et neil on eriliselt hea võimalus luua Jeesusest vale pilti, tehes ta nii omatahtsi kellekski teiseks, kui ta on.
Aga see ei ole veel kõik, et inimesed saavad terveks. See ei ole kogu rõõmusõnum. Anselm Grün on siinkohal mõtisklenud: «Tervenemine tähendab alati ka uue suuna võtmist, uue arusaama õppimist eluks, uutmoodi käitumist enda ja teistega. Haigus väljendab tihti, et senine tee ei saa vanamoodi jätkuda.»
Kindlasti võime öelda, et tervenemine tähendab uut Jumala suhet. Sellepärast läks Jee­sus «tühja paika» ja palvetas seal. Palvetas, et inimesed julgeksid kokku saada iseendaga ja saada nii vabaks, et Jumal saaks nende jaoks «kõigeks kõiges». Palvetas, sest side allikaga ei tohi katkeda. Palvetas, sest tööd on palju ja jõudu on vaja.
Aastakümneid hiljem ütleb püha Paulus: «Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu.» (2Kr 1:4–5)
Jeesus palvetas ja läks edasi. Haigeid, õnnetuid, väsinuid ja kannatajaid on maailm täis. Kirik, Tema ihu, peab kord hõlmama kõik mandrid ja maad, et kõik saaksid terveks ja jõuaksid «tõe tundmisele». Tuleb minna ja jutlustada ja «teha veel suuremaid tegusid» kui Jeesus. Nii, et inimesed näeksid ja kogeksid: «Ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame, et nii nagu teil on osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest» (2Kr 1:7).
urmas nagel

 

 

 

 
Urmas Nagel,
Räpina koguduse õpetaja

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)