Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tere tulemast

21.04.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Tiit Salumäe Tartus Eesti Kiriku toimetuses 1997. aasta juulikuus peatoimetajat asendamas. Arhiiv.

Sirje Semmi asumise puhul Eesti Kiriku peatoimetaja kohusetäitjaks kirjutasin 31. jaanuari 1996 lehe juhtkirja sama pealkirjaga nagu täna. 

Sirje Semm kirjutas kenasti samas lehes, kui ta alustas peatoimetajana: „Miks kandideerisin ajalehe „Eesti Kirik“ peatoimetaja kohale? — Mõtlesin: miks mitte anda oma oskused ja tehatahtmine oma kiriku lehele? Et ma osutusin valituks ja kinnitatuks, on minu jaoks tõestus, et olen õigel teel. — Ma eeldan, et kõik need inimesed, kes lehte teevad, lehte loevad ja seda enda omaks peavad, tunnevad end ühise perena. Kuigi iga väljaanne on oma tegijate nägu, saab ta vastupeegelduse lugejailt. Neilt, kelle jaoks väljaanne ellu on kutsutud. See on meie kõigi ühine leht, mida teatud ajal paneb kokku teatud hulk inimesi, kes selleks palgale võetud. Ja kui me tahame, et see leht meile meeldiks, oleks OMA ja HÄÄ, peame tundma end lehe valmimise protsessi osalistena.“

Sirje Semm oli pärast pikemat pausi taas kodumaal ilmunud kirikulehe viies peatoimetaja ja on juhtinud kirikulehe väljaandmist rohkem kui veerand sajandit. EELK Kirikukogu kinnitas ta peatoimetajaks  25 aastat tagasi, 23. aprillil 1996. aastal.

Möödunud veerandsajandi jooksul on palju muutunud, iga nädal ilmub uus leht. Sirje on taasiseseisvunud Eesti ajakirjanduses eriline, olles kõige pikemat aega peatoimetaja ametis olnud isik. Oleme taotlenud Sirje autasustamist riiklikul tasandil. Tänan Sirje Semmi kirikuvalitsuse nimel tema tohutu suure panuse eest kirikutöös. Ta on pälvinud EELK meediapreemia 2015. ja EELK Teeneristi II järgu ordeni 2020. aastal.

Inimesed vahetuvad, aga töö jätkub. Ei ole enam kaugel aeg, kui 2023. a tähistame oma ajalehe 100. sünnipäeva. Lehe ilmumine pole katkenud. Kiriku kannatusaastatel jätkas Eesti Kirik ilmumist välismaal. Täna on meie lehel lugejaid Eestis ja üle terve maailma – nii paberkandjal kui veebis. Eesti Kirik on koguduseliikme leht ja pakub lugemist nii praegustele kui tulevastele koguduseliikmetele. Eesti Kiriku moto on: Me ei tee ajakirjandust endale ega ülemustele, vaid oma rahvale.

Meie häälekandja on misjonileht ja tema ülesanne on kuulutada evangeeliumi ja ühendada kirikurahvast. Soovin, et Eesti Kirik oleks avatud ka diskussioonideks. Lugeja ei pea pahandama, kui ei saa nõustuda kõigega, mida kirjutatakse. Täielik tõde on Piiblis, aga ka selle tõe tõlgendamisel on väga suuri erinevusi ja on peetud sõdasid. 

Eesti Kirik on saanud uue peatoimetaja. Tere tulemast, Liina Raudvassar! Liina on pikka aega töötanud kirikulehe toimetuses. Tunneme Liinat ja õpime teda veel paremini tundma lehte lugedes. Siin maailmas on kõik ja alati muutuv. Vahetuvad inimesed ja kirikulaul kinnitab: „Sul mehi on ja naisi, lapsi, noori, / Sul jõud ja õigus on neid kutsuda. / Sa needki, kes Su käsust veel ei hooli, / võid panna oma põllul töötama.“( KLPR 246)

Liina on sõnastanud oma plaani aastani 2025: fookuse viimine tellijale – suurendada lugejaskonda tellijaskonna arvel; leida viis uue põlvkonnani jõudmiseks – tarbijasõbralik veebipõhisus; tõhustada digivõimekust, ohustamata paberkandjal EK-d; jõuda iga EELK vaimulikuni; kasvatada tulubaasi (üks võimalus on lehe omaniku poolse doteeringu suurendamine); leida kaadrikoosseisus optimaalsed lahendused; hoida kirikut koos ja kogudusi pildil.

Olge hoitud!

Tiit Salumäe,

piiskop

Teemad:

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)