Esileht » Uudis » Esileht »

Teotahtelised inimesed

28.10.2009 | | Rubriik: Esileht

Nädalavahetusel kogunesid Pärnumaal koguduste juhatuste esimehed II konverentsile, et kõnelda kogudusetöö olulistest aspektidest.
Kolmepäevasesse programmi mahtus nii palvusi, loenguid, rühmatööd kui  ka organiseeritud puhkust.

Keskkonnast ja kristlaseks olemisest
Teise päeva tuumakamad ettekanded olid sotsiaalteadlaselt Ülo Vooglaiult ning religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaarelt. Prof Vooglaid keskendus keskkonna lahtimõtestamisele ning igaühe rollile selle kujundamisel ja hoidmisel.
Prof Lehtsaar arutles kristlaseks olemise üle tänapäeva sekulariseeruvas maailmas. Uuringutele tuginedes jõudis kõneleja tõdemuseni, et ilmalikus pingeväljas suudavad kristlastena oma identiteedi säilitada ehk need, kes küll väliselt sarnaseid maneere kasutades ei samastu ilmalikuga, vaid leiavad pidet kelleski omasarnases.
Assessor Joel Luhamets kõneles piibellikust majapidamisest ning annetamisest. Ta rõhutas, et annetamises väljendub meie suhe Jumalaga ning tegu ise on suuresti vaimne. Ülevaatliku materjali kohaletulnute jaoks oli kokku pannud kantsler Urmas Viilma, kes tutvustas kehtivaid kiriku seadusi.   
Rühmatöödes oli kõige populaarsem arengukavade töörühm, kus selgus ka, et hulk kogudusi pole kavade koostamist veel alustanud. Juhani Jaeger ja Kristjan Otsman tegid ära tänuväärse töö, andes hulga ideid ja näpunäiteid, kuidas ja miks arengukava hea on.

Aktuaalsed teemad koguduseliikmetele
Eesti Metsaseltsi president Heiki Hepner pani huvilised kaasa mõtlema, millised on koguduste võimalused ja kohustused põllu- ja metsamaa haldamisel. Soome Kirikuvalitsuse liige õpetaja Pekka Huokuna tutvustas põhjanaabrite kogemusi struktuurimuudatuste osas – viimase kümne aasta jaoks on teisel pool Soome lahte luterlikus kirikus liidetud või tegevuse lõpetanud ligi 100 kogudust.
See on tekitanud hirme ja eelarvamusi, kuid esineja rõhutas, et kõige olulisem antud protsessis on tunnistada, et tegemist on eelkõige majanduslikust olukorrast tulenevate otsustega, informatsioon peab olema alati kättesaadav ning vajalik on partneritest osapoolte omavaheline usaldus.
Kosutavaks ja häid ideid pakkuvaks osutus ka rühmatöö, mille käigus arutati koguduse noortetöö võimalusi ja perspektiive. Gruppi vedanud õpetaja Kristi Sääsk tõi välja, et kogudustes on erinevad võimalused, kuid pidas vajalikuks rõhutada, et oluline on õpetaja roll töövaldkonna arendamisel.
Osalenud jagasid kogemusi, mis kulusid marjaks kõigile. Kokkusaamine andis ka võimaluse mõelda ühistegevuse koguduslikule tähendusele.
Euroopa Liidu toetustest maakogudustele, mis lähtuvad Eesti maaelu arengukavast aastateks 2007–2013, kõneles põllumajandusministeeriumi peaspetsialist Helve Hunt.
Viis praostkonda olid esitanud kandidaadi aasta juhatuse esimehe aunimetusele ja sellega kaasnevale sihtotstarbelisele preemiale toetusfondilt. Nii olid esitatud Raivo Erm Rap­last, Epp Järv Laiuselt, Tõnis Järv Taageperast, Karli Lambot Leesilt, Kaja Tassa Nõmme Rahu kogudusest ja Tiina Võsu Lääne-Nigulast.
Kokkutulnud valisid aasta juhatuse esimeheks Tiina Võsu, kes on lisaks koguduse töö juhtimisele aktiivne ka kirikutöös laiemalt.
Programmi puhkusehõngulise osa sisustas põnevate juttude ja piltidega rännumees Raido Rüütel.
Konverentsi lõpupäeval said esimehed vajalikku infot päästeseadusest tulenevatest kohustustest koguduse hoonete haldamisel ning tutvustati kiriklikke organisatsioone. Kokkusaamine lõppes jumalateenistusega Audru kirikus, kus jutlustas peapiiskop Andres Põder ja kaasa teenis Pärnu praost Enn Auksmann.
Kuigi koguduse suurim väärtus on hoolivad ja teotahtelised inimesed, pidas peapiiskop vajalikuks elava koguduse kasvuks rõhutada ka suhet Kristusega, suhteid omavahel ja kogudusest väljaspool.

Mari Paenurm

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)