Esileht » Uudis » Uudised »

Teoloogiliste küsimuste arutamise strateegia

14.04.2021 | | Rubriik: Uudised

Kirikuvalitsus tegi EELK hariduskomisjonile ülesandeks koostada strateegia, kuidas ja millistel teemadel võiks meie kirikus läbi viia teoloogilist diskussiooni.

Kõik sai alguse avaldusest kirikuvalitsusele, millele olid alla kirjutanud vaimulike konverentsi esimees Urmas Nagel,TÜ usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik, Akadeemilise Teoloogia Seltsi sekretär Priit Rohtmets ja usuteaduse instituudi rektori kt Marko Tiitus. Selles soovitati kirikuvalitsusel astuda samme strateegia leidmiseks, kuidas tundlikel ja erimeelsusi põhjustavatel teoloogilistel teemadel kirikus arutleda.

Konsistoorium käsitles 16. veebruari istungil eelnimetatud avaldust ja otsustas volitada EELK hariduskomisjoni selle küsimusega edasi tegelema. Hariduskomisjon oma 17. märtsi koosolekul otsustas saata konsistooriumile kinnitamiseks otsuse, millega hariduskomisjon ise hakkaks teoloogiliste küsimuste arutamise strateegiat kirikus koostama. Strateegia koostamiseks nähti vajadust koopteerida oma liikmeskonda hariduskomisjonis peapiiskop Urmas Viilma, Urmas Nagel ja Priit Rohtmets ning vajadusel kaasata lisaks konsultante ja spetsialiste. 

Konsistoorium otsustas selle hariduskomisjoni ettepaneku oma 6. aprilli istungil kinnitada. Otsuses nimetatakse muu hulgas, et teoloogilise arutelu strateegia peaks sisaldama metoodikat ja ettepanekuid selle kohta, kuidas ja millistel teemadel viia Eesti luterlikus kirikus arutelu head tava järgides läbi teoloogilist diskussiooni. 

Liina Raudvassar

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)