Esileht » Elu ja Inimesed » Tähtpäev »

Teistkümnendad

29.09.2021 | | Rubriik: Tähtpäev

Juhid: 

2003–2015 Riho Altnurme

2016 Tõnu Lehtsaar

Al 2017 Urmas Nõmmik

Lõpetas:

Bakalaureuseõppe: 120 (2010–2019) + 13 (2020–2021)

Magistriõppe: 113 + 34

Kaitses doktoritöö: 21 + 2

Usuteaduskonna lõpetanud EELK vaimulikud

2010: Kätlin Liimets, Raino Kubjas; 2011: Diina Tuulik;

2012: Marko Tiirmaa, Ariel Süvari, Valdo Lust; 2014: Kalle 

Rebane; 2016: Kevin Kirs, 2017: Tanel Meiel, Margus Suvi, Margit 

Lail; 2018: Tauno Kibur; 2020: Robert Bunder.

Veebiusutlus

Teistkümnendad: Avar akadeemiline vaade religioonide kirevale maastikule.

Enim nimetatud märksõnad: avatus, akadeemilisus, tasemel õppejõud.

Esines veel: eriilmeline seltskond, silmaringi avardavad teadmised, vaba, väike, mõnus, salliv, kirju, heatahtlik, teadmishimuline, sõbralik, pühendunud, põnev, kvaliteet, tarkus, inglise keel, vähe õppijaid, teisenemine, muutused õppekavades ja õpilaskonnas (teoloogialt religiooniuuringute suunas), huvi kasv teaduskonna vastu, vaimukas, tarmukas, hubane, õppe sisuline pool polnud paika loksunud ehk sidususe puudumine, ägedad kevadkoolid, Urmas Petti ja Marju Lepajõe surm, vaba loomingulisus, tolerants.

Lemmikõppeaine: Religioon ja teadus; Vana Testamendi eksegees.

Lemmikõppejõud: Roland Karo (tihedas konkurentsis Tarmo Kulmari, Lea Altnurme, Urmas Nõmmiku, Marju Lepajõe, Anne Kulli ja Ain Riistaniga).

Õppeväline kogunemine: suund hajakogunemisele ehk ühte paika kaks korda ei nimetatud või vastati, et ei kogunetud.

Millest tunti puudust? 

Enim: ajast.

Esines veel: unest; eksameid referaatide/miniuurimuste/esseede vormis oleks võinud olla rohkem kui asjade pähe tuupimist; sama teema huvilistest; ei osanud millestki puudust tunda; perest, lastest; Tallinnast; Tartus olemisest; õppeainete (õppekava) sidususest, nominaalõppeaeg oli liiga lühike.

Mida andis õppimine?

Enim: avara akadeemilise vaate.

Esines veel: viis kokku põnevate, toredate inimestega; arendas kirjutamis- ja arutlemisoskust; akadeemilise konteksti lemmikteemaga tegelemiseks; objektiivsema vaate teemale; teadmisi; sõpru; maailma mõistmist; suurepärase hariduse, mida rakendada erinevates elualades; kutsumusega seotud eriala; laiema silmaringi; uusi võimalusi praktika näol; magistrikraadi; avarust usuasjades; tolerantsust; mõtlemisvõime; mõistmist, arusaamise avardumist; teistsuguse tunnetust; Marju Lepajõe (enne ei teadnud temast midagi), kindluse ja selguse enda mõttemustritele.

Teistkümnendate vilistlane ühiskonnas:sotsiaaltöötaja, tõlkija,noorte tegevusterapeut, vaimulik, õppejõud,ajakirjanik, kooliõpetaja, hingehoidja, kontoritöötaja,laulja,nooremteadur samas teaduskonnas, raamatupidaja, ämmaemand ja doktorant,vanglate peakaplan.

Teemad: ,

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)