Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tegus praost ja toimekas praostkond

25.05.2022 | | Rubriik: Kirikuelu


Päikselist kevadilma sinodivaheajal nautides on piiskop Joel Luhamets, praost Katrin-Helena Melder ja abipraost Tõnu Linnasmäe kiigel istet võtnud. Liina Raudvassar.

Järva praostkonna sinod kogunes 18. mail Vahastus ja sellest võttis osa piiskop Joel Luhamets.

Vastavalt kujunenud korrale alustati päeva kirikus armulauaga jumalateenistusega ja nõupidamiseks koguneti pühakoja lähistel asuvasse kogukonnakeskusesse, mille uksel on silt „Trehvamise tare“. Piirkonna koguduste esindajaid oli tervitama tulnud Rapla vallavanem Gert Villard

Piiskop Luhamets andis kirikuvalitsuse nimel Paide õpetajale Andres Tšumakovile üle kinnituskirja, mis tõendab, et Tšumakovon kinnitatud ja seatud Paide Püha Risti koguduse õpetajaks. Piiskopi kiidusõnad kõlasid ka praost Katrin-Helena Melderile, kes on ise tegus ja suudab ka oma praostkonda toimekusele motiveerida. Piiskop meenutas, et eelmine kord käis ta Järva praostkonnas seoses Jane Vainu seadmisega Järva-Madise õpetajaks. 

Uued tuuled koraali rütmis

Ettekande koraalide rütmiseerimisest, millega on tegevuses meie lauluraamatukomisjon, pidas kirikumuusika liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo, kes andis põhjaliku ülevaate koraalide ajaloost ning eri aegade rütmitrendidest ja rütmiseerimise mõiste taustast. Esitledes konkreetsete laulude rütmiseerimise käike, andis ta hea ülevaate rütmiseerimise olemusest. 

Lisaks loenguosale pakkus ta võimalust koos läbi laulda mõned juba rütmiseeritud koraalid. Et tekiks selgem ettekujutus, milliseid koraale kogudus kolme ja poole aasta pärast laulma hakkab. Siis, kui meie käsutusse jõuab uus lauluraamat, mille koostamine on hetkel töös. 

Sõnas ja pildis

Kooliõpetaja kogemused kasuks, illustreeris praost Katrin-Helena Melderoma praostkonna tegevusaruannet värvika fotogaleriiga sündmustest, mis aruandeaastal kirikupiirkonna tegevust iseloomustavad. Üheks sündmuseks nimetas ta osalemist koos abipraost Tõnu Linnasmäega Missio Läänemaal „Rõõm vabadusest“. Praost andis seal misjonitööd kureeriva assessorina ülevaate kiriku misjonistrateegia hetkeseisust.

Praostkonna misjonisündmuseks võib tema sõnul nimetada ka Järva valla kirikute päevi juulis, mis haarasid viit kogudust.

Aruandeaastal toimus kaks praostkonna konverentsi Järva-Jaanis. 

Muusikatöö osas on tehtud ettevalmistusi 4. juunil Tapal toimuvaks laulupäevaks, esinevate kooride ja ansamblite nimekiri on pikk. 

Praosti sõnul on koroonapandeemia jätnud jälje koguduste ellu. Liikmesannetajate arv on jäänud alla 1000, kuid samas on suurenenud endiselt sissetulekud liikmeannetustest. 

Rõõm on, toonitas Melder, et Järva-Madise kogudus ja tänaseks ka Paide kogudus on saanud endale õpetajad ning Anna kogudus hooldajaõpetaja. Rõõm on praostkonna vaimulikest, organistidest, juhtorganite liikmetest ja koguduse vabatahtlikest, kes pühenduvad oma tööle ning hoiavad ja edendavad raskustest hoolimata oma koguduste elu.

„Hea meel on tõdeda, et kõikidel jumalateenistustel ja talitustel osalejate arv kogudustes on eelmise aastaga võrreldes tõusnud,“ märkis praost.

Infovahetus ja sõprussuhted

Praost Melder vahendas, et läbirääkimised sõprussidemete loomiseks sõpruspraostkonna Wolfhageniga Saksamaal on edenenud. „Oleme esitanud neile küllakutse ning 1. juunil ongi meid külastamas sealse piirkonna piiskop dr Beate Hoffmann koos õpetaja ja Estlandhilfe uue juhi Michael Schümersiga,“ vahendas praost uudist. 

Laste- ja noortetööd peab praost aruandeaastal kõige nõrgemaks töövaldkonnaks ja murekohaks. Paljus segasid koroona ja pandeemiapiirangud tegevuskava teostust. 

Palju on panustatud praostkonnasisese kommunikatsiooni tõhustamisse. Loodud on kogudusi ühendav Facebooki lehekülg sotsiaalmeedias, samuti hoiab praostkonna sekretär Gerly Algpeus töös Messengeri gruppi, et oleks võimalik operatiivselt sündmustest infot vahendada. Jätkatud on praostkonna aastaraamatu väljaandmist, mida on toimetanud õp Andres Tšumakov. 

Abipraost Tõnu Linnasmäe tutvustas suvel 19.–20. juulini plaanitavat kahepäevast ekskursiooni Ida-Virumaale, millest on kutsutud osa võtma kõik praostkonna huvilised. 

Liina Raudvassar

Järva praostkond 2021

12 kogudust

Praost Katrin-Helena Melder, abipraost Tõnu Linnasmäe

Liikmeid 3853, annetajaliikmeid 902

Ristiti 33, leeritati 22, laulatati 4 paari, maeti 126

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)