Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon minevikust »

Tegija on isakoju lahkunud, pärand jääb elavaks

14.09.2011 | | Rubriik: Persoon minevikust

 25. augustil suri 96 aasta vanuses keelemees ja piiblitõlkimise uuendaja Eugene Nida (fotol).
Et Nida magistritöö käsitles Uue Testamendi kreeka keelt ja doktoritöö inglise keele struktuure, siis muutis juba haridus mehe piiblitõlketööks sobivaks, toob välja Eesti Piibliseltsi juhatuse liige, keeleteadlane Mart Rannut. Lisaks töötas Nida 1930ndatel misjonärina tarahumara indiaanlaste juures ning reisis elu jooksul üldse palju erinevate kultuuride keskel.
Nii jõudis ta veendumusele, et Piiblit pole mõtet tõlkida originaalkeele ehitust ja sõnu üks ühele järgides, nagu oli tavaks nii Hieronymuse kui ka Martin Lutheri ajal, vaid oluline on, et praegune kuulaja saaks Piibli tekstist aru täpselt samamoodi, nagu Jeesuse kaasaegne.
«Tekstisse ei saa jätta võõra, arusaamatu kultuuri jälgi. Arusaamatud sõnad tuleb asendada mõistetavatega,» väitis ta. Üks Nida näide räägib väljendi «valge kui lumi» tõlkimisest ühe lõunamere saare keelde, kus võrdluses otsustati kasutada hoopis kohaliku valge linnu sulgede värvi. Nida hinnangul võis ju troopikaelanikele lume olemust ka seletada püüda, aga siis läheks osa auru seletamisele ning öeldu mõju jääks lahjemaks kui sõnumi kohese arusaadavuse puhul.
Samuti ei sobinud Nida näitel Kesk-Ameerika indiaanlastele palmipuudepüha puhul rääkida lehtede laotamisest Jeesuse teele, sest siin valitses vastupidine komme tee tähtsa isanda ees piinlikult puhtaks pühkida, nii et pisikesegi oksarao mahaviskajat võis surm ähvardada.
Mõiste «meeleparandus» tõlkimisel Sudaanis tuli aga arvestada, et ehkki nii «meel» kui «parandus» on sealses keeles olemas, ei andnud nende liitmine vastavat mõistet, vaid sealses kultuuris väljendatakse meeleparanduse sisu käitumise kaudu: nimelt väga mõtlikult enda ette maha sülitades. Seda tegevust tähistav väljend sobiski meeleparanduse sisu väga elavalt edasi andma.
«Nida ettepanekud on piiblitõlkimist väga palju mõjutanud, ta oli sel alal tõeline suurmees,» hindab Mart Rannut muu hulgas ka Eugene Nida kui Ühinenud Piibliseltside tõlkeprogrammide ühe vaimse juhi rolli.
Kristiina Ross on Nida põhimõtete järgi eesti keelde tõlkinud «Loo Jeesusest ja apostlitest». Luuka evangeeliumi ja Apostlite tegude raamatu tekste on 1990ndate algul ilmunud teoses võimaluse korral lihtsustatud ja püütud meile tuttavamaks muuta.
Erinevalt varasemast, tekstikesksest ehk formaalse ekvivalendi tõlkemeetodist oli Nida jaoks oluline kuulaja reaktsioon tekstile. Uudset, möödunud sajandi keskpaigast levima hakanud lähenemist nimetatakse funktsionaalseks ehk dünaamiliseks ekvivalendiks, mille järgi on Uut Testamenti jõutud tõlkida juba paljudesse keeltesse.
Mart Rannut tunnistab, et viimastel aastatel on kaks tõlkesuunda teineteisele lähenenud. «Nende vahel pole suurt vastuolu, aga sellegipoolest võiks meil kodus olla nii üks formaal­se kui ka üks dünaamilise ekvivalendi järgi tõlgitud pühakiri. Nende kahe abil saame me tekstist kindlasti jagu!»
Piret Riim

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)