Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Teevalmistaja

21.06.2010 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Jaanipäeva ehk ristija Johannese sünnipäeva on erilise pühana tähistatud 5. sajandist. Talle antud nime kohaselt (Johannes – Jumal on armuline) kuulutas Johannes Jumala headust, päästet ja pattude andeksandmist.
Nii on Johannes Jeesuse teevalmistaja, kes kuulutas: «Parandage meelt, sest taevariik on lähedal.» Ristija Johannes võis kohtuda Jeesusega ja mõista, et Tema ongi Jumala poolt tõotatud Päästja. Johannese kuulutus oli sellega täitunud ja mitmetest tema järgijatest said hiljem Jeesuse jüngrid.
Kuid Johannese sõnum pole kaotanud ajaga oma tähendust. Kutse meeleparandusele on aktuaalne ka tänapäeval.
Jumal ei andnud võimalust meeleparanduseks mitte üksnes Jeesuse kaasaegsetele, vaid Ta andis selle ka kõigile järgnevatele põlvkondadele.
Ka meile on avatud tee Jumala juurde. Selles ilmalikustunud maailmas on meie ülesanne käituda ristija Johannese viisil ning kutsuda inimesi pöörduma Jumala poole ja meelt parandama. Teiste inimeste kutsumine Jumala poole pöördumisele on meie suurim ülesanne, sel moel saame oma ligimesele anda parima võimaliku.
Nii võime meiegi olla otsijatele elutee juhatajad ega tohi seda ülesannet unustada. Kaasaja inimene vajab kindlat eluteed ja meie võime olla ristija Johannese kombel ligimesele toeks usuteele astumisel.
Kaido Soom

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)