Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Teenimatu arm

15.02.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Pühapäeva juhtsalm „Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast“ (Tn 9:18) on osa prohvet Taanieli palvest.
Pühakirja uurides märkas ta, et Jumala seatud Paabeli vangipõlve karistusaastad hakkavad lõppema ning rahval on lootust naasta kodumaale ja taastada purustatud Jeruusalemm.
Kuid kõik see võis teostuda üksnes pattu kahetsedes ja meelt parandades. Võõrsile tuldi kord musta südamega, ent tagasi tuli minna puhta südamega.
Kas ja kuidas saab patune inimene läheneda pühale Jumalale? See on õndsaks saamise tee üks võtmeküsimusi.
Meenub kohkunud Peetrus, kes ütles Jeesusele: „Mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen patune mees!“ (Lk 5:8). Ka Taaniel ei saanud kuidagi toetuda „oma õigusele“, sest meie õigused on Jumala ees üksnes määrdunud riie (Js 64:5).
Ainuke viis Jumala juurde pääsemiseks on panna kogu oma lootus tema suurele halastusele, mida näeme Jeesuses Kristuses, inimkonna Lepitajas.
Vaid nõnda avaneb meile lootusrikas tulevik, mis aitab mõtestada ka tänast päeva. Apostel Pauluse sõnadega: „Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, siis ta päästis meid – mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.“ (Tt 3:4–5).
Marek Roots

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. (Sk 4:6)